Strona główna

 

      

Jesteśmy grupą doradców prawnych oferujących outsourcing funkcji:  

 • administratora bezpieczeństwa informacji [UODO 1997, ISO27000];
 • inspektora ochrony danych [RODO 2016/679; ISO27000];
 • archiwisty zakładowego [ISAD(G), ISAAR(CPF)];
 • koordynatora kontroli zarządczej (ISO31000, COSO, INTOSAI).

 Zajmujemy się kompleksowo bezpieczeństwem informacji, świadcząc usługi:

 • supportu lokalnego ABI, DPO, ASI;
 • audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z u.o.d.o.;
 • audytu zgodności z RODO;
 • audytu KRI;
 • wdrożeń SZBI;
 • szkoleń osób upoważnionych, kadry kierowniczej oraz
  administratorów bezpieczeństwa informacji.

Zajmujemy się ochroną danych osobowych w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej;
 • placówkach oświatowych;
 • placówkach służby zdrowia;
 • firmach prywatnych różnych branż;
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

abi.olsztyn.pl w liczbach:

1055 upoważnionych do przetwarzania;
487 zbiorów danych osobowych;
419 kont w serwisie szkoleniowym;
833 szkolenia (w trybie stacjonarnym i elearningowym);

Przestrzegamy zasad określonych m.in w Kodeksie Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz w Kodeksie etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Szkolimy się u najlepszych, ale nadal jesteśmy najtańsi. Naszą misją jest realizacja hasła:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Nasze referencje: