Strona główna

Jesteśmy grupą doradców prawnych oferujących outsourcing funkcji:  

 • inspektora ochrony danych [RODO 2016/679; ISO27000];
 • archiwisty zakładowego [ISAD(G), ISAAR(CPF)];
 • koordynatora kontroli zarządczej (ISO31000, COSO, INTOSAI);
 • redaktora Biuletynu Informacji Publicznej.

 Zajmujemy się kompleksowo bezpieczeństwem informacji, świadcząc usługi:

 • supportu lokalnego DPO;
 • audytu zgodności z RODO;
 • audytu KRI;
 • wdrożeń SZBI;
 • szkoleń osób upoważnionych, kadry kierowniczej oraz
  inspektorów ochrony danych.

Zajmujemy się bezpieczeństwem informacji w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej;
 • placówkach oświatowych;
 • placówkach służby zdrowia;
 • firmach prywatnych różnych branż;
 • fundacjach i stowarzyszeniach;
 • administracji samorządowej.

abi.olsztyn.pl w liczbach:

2014 upoważnionych do przetwarzania;
721 zbiorów danych osobowych;
1567 kont w serwisie szkoleniowym;
2530 szkoleń (w trybie stacjonarnym i elearningowym);
(na dzień 24 maja 2018r.)

Naszą misją jest realizacja hasła: 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Przestrzegamy Kodeksu Etyki Zawodowej Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
Przestrzegamy Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Nasza kancelaria posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej w PZU SA.

Kluczowi partnerzy: