Strona główna

Jesteśmy grupą doradców prawnych oferujących outsourcing funkcji:  

 • administratora bezpieczeństwa informacji [UODO 1997, ISO27000];
 • inspektora ochrony danych [RODO 2016/679; ISO27000];
 • archiwisty zakładowego [ISAD(G), ISAAR(CPF)];
 • koordynatora kontroli zarządczej (ISO31000, COSO, INTOSAI);
 • redaktora Biuletynu Informacji Publicznej.

 Zajmujemy się kompleksowo bezpieczeństwem informacji, świadcząc usługi:

 • supportu lokalnego ABI, DPO;
 • audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z u.o.d.o.;
 • audytu zgodności z RODO;
 • audytu KRI;
 • wdrożeń SZBI;
 • szkoleń osób upoważnionych, kadry kierowniczej oraz
  administratorów bezpieczeństwa informacji.

Zajmujemy się bezpieczeństwem informacji w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej;
 • placówkach oświatowych;
 • placówkach służby zdrowia;
 • firmach prywatnych różnych branż;
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

abi.olsztyn.pl w liczbach:

1524 upoważnionych do przetwarzania;
674 zbiorów danych osobowych;
713 kont w serwisie szkoleniowym;
912 szkoleń (w trybie stacjonarnym i elearningowym);
(na dzień 31 grudnia 2017r.)

Naszą misją jest realizacja hasła: 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Przestrzegamy Kodeksu Etyki Zawodowej Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
Przestrzegamy Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Nasza kancelaria posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej w PZU SA.

Kluczowi partnerzy: