Kontrola zarządcza – cennik

Cennik z dnia 15.01.2018r.

  Nazwa Usługi Usługi jednorazowe Usługi abonamentowe
Grupa I Grupa II Grupa III Grupa I Grupa II Grupa III
1.  Koordynator kontroli zarządczej – outsourcing (opłata miesięczna). 199 zł
299 zł 499 zł
2. Opracowanie systemu kontroli zarządczej (dokumentacja, standardy, przepisy wewnętrzne). 399 zł 799 zł 1 299 zł  
3. Audyt zgodny z ISO 31000:2012. 799 zł 1299 zł 1999 zł      
4. Szkolenia  pracowników
(wstępne i okresowe):
a) stacjonarne
(w siedzibie podmiotu) 
299 zł
(do 10 osób)
399 zł
(do 20 osób)
20 zł/os.
(powyżej 20 osób)
 
b) elearningowe 49 zł/os. 49 zł/os. 49 zł/os.
5. Kwartalna analiza ryzyka (internetowy system ankietowy, raport z analizy, aktualny rejestry ryzyka
w organizacji).
199 zł 399 zł 699 zł
6. Doradztwo prawne, organizacyjne oraz techniczne z zakresu kontroli zarządczej. 49 zł/godz. 69 zł/godz. 99 zł/godz.
7. Aplikacja do obsługi systemu kontroli zarządczej – KozA*** (opłata jednorazowa) + pierwszy rok opieki autorskiej. 99 zł 199 zł 399 zł
8. Dojazd do siedziby klienta**

  • do 50 km – opłata dotyczy trzeciej i kolejnych wizyt w kwartale;
  • od 51 km – opłata dotyczy drugiej i kolejnych wizyt w kwartale;
0,4179 zł/km      

Legenda:

 – abonament obejmuje usługę, w pozostałych przypadkach usługa jest dodatkowo płatna.

Grupa I – podmioty zatrudniające do 50 pracowników lub posiadające jedną lokalizację (siedzibę). 

Grupa II – podmioty zatrudniające do 100 pracowników lub posiadające więcej niż jedną lokalizację (siedzibę, oddział, itp.). 

Grupa III – podmioty zatrudniające powyżej 100 pracowników lub posiadające więcej niż trzy lokalizacje (siedziby, oddziały, ośrodki zamiejscowe, itp.). 

** 50% aktualnej stawki za 1 km przebiegu pojazdu, określonej w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

*** Aplikacja KozA umożliwia opracowanie planu sprawdzeń oraz sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) z jego realizacji. Zapewnia okresową analizę ryzyka za pomocą kwestionariusza oraz roczną samoocenę dot. funkcjonowania kontroli zarządczej. Umożliwia utworzenie i prowadzenie rejestru ryzyka dla każdej komórki organizacyjnej organizacji. Na bieżąco pozwala ustalać podstawy prawne, stosowane standardy oraz odpowiadające im regulacje wewnętrzne. Pozwala przygotować wydruki do publikacji w BIP. Drugi i każdy następny rok opieki autorskiej za jedyne 149 zł netto.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do negocjacji, zatem nie stanowi „oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest od struktury, „branży” oraz miejsca siedziby podmiotu.

Wszystkie podane kwoty nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT; do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji
tel. 511-725-718; 512-206-739
email: kontakt@abi.olsztyn.pl

drukuj cennik