Archiwa i składnice akt – cennik

Cennik z dnia 03.01.2018r.

Nazwa usługi Usługa jednorazowa Usługa abonamentowa
1. Nadzór nad archiwum zakładowym/składnicą akt. 299 zł
(za każde 100 mb.)
2. Opracowanie i wdrożenie normatywów kancelaryjnych:

  • instrukcji kancelaryjnej;
  • rzeczowego wykazu akt;
  • instrukcji archiwalnej.
699 zł
3. Przygotowanie sprawozdania rocznego z działalności archiwum (składnicy akt). 199 zł
4. Przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego (składnicy akt). 49 zł/godz.
5. Porządkowanie i konserwacja  dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych. 299 zł/mb.
(+ koszty konserwacji)
6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. 99 zł/godz.
7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego. 49 zł/godz.
8. Udział w kontroli Archiwum Państwowego. 99 zł/godz.
9. Dojazd do siedziby klienta**

  • do 50 km – opłata dotyczy trzeciej i kolejnych wizyt;
  • od 51 km – opłata dotyczy drugiej i kolejnych wizyt;
0,4179 zł/km
10. Szkolenie stacjonarne pracowników z normatywów kancelaryjnych w siedzibie podmiotu:
  •  do 10 osób
149 zł  
  •  do 20 osób
299 zł  
  • powyżej 20 osób
15 zł/os.
Szkolenie elearningowe: od 29 zł/os.

 – abonament obejmuje usługę, w pozostałych przypadkach usługa jest dodatkowo płatna.

** 50% aktualnej stawki za 1 km przebiegu pojazdu, określonej w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do negocjacji, zatem nie stanowi „oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest od struktury, „branży” oraz miejsca siedziby podmiotu.

Wszystkie podane kwoty nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT; do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji
tel. 511-725-718; 512-206-739
email: kontakt@abi.olsztyn.pl

drukuj cennik