Cennik

Ochrona danych osobowych – Bezpieczeństwo informacji – oferta z dnia 29 września 2017 r.

Nazwa Usługi Grupa I Grupa II Grupa III Pakiet
Small
Grupa I
Pakiet
Medium
Grupa II
Pakiet
Super
Grupa III
1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – outsourcing (opłata miesięczna) 299 zł 599 zł 899 zł 299 zł
599 zł
899 zł
2. Inspektor ochrony danych (DPO) – outsourcing (opłata miesięczna) 499 zł 799 zł 1499 zł 499 zł
799 zł
1499 zł
3. Support ABI + dostęp do aplikacji rABI subdomena.idpo.pl
(opłata miesięczna)
99 zł 199 zł 299 zł      
4. Audyt bezpieczeństwa informacji
(zgodny z ISO/IEC 27001, KRI, RODO).
999 zł 1 499 zł 2 999 zł    
5. Audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. 499 zł 799 zł 999 zł  
6. Kwartalna analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji (risk score, DPIA). 149 zł 199 zł 249 zł
7. Opracowanie wymaganej prawem dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych wraz z dostępem do aplikacji rABI (subdomena.idpo.pl)  + pierwszy rok opieki autorskiej. 499 zł 799 zł 999 zł  
8. Reprezentowanie firmy podczas kontroli GIODO oraz wsparcie prawne i procesowe. 199 zł/godz. 199 zł/godz. 199 zł/godz.    
9. Szkolenia  użytkowników
(wstępne i okresowe).
 
  • zamknięte (w siedzibie podmiotu, 2,5 – 3 godz. + mat. info + cert.)
399 zł
(do 10 osób)
599 zł
(do 20 osób)
30 zł/os.(powyżej 20 osób)
  • elearningowe (za pomocą dedykowanej platformy webowej)
wg odrębnego cennika
10. Wdrożenie systemu bezpieczeństwa danych osobowych (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). 1 499 zł 2 499 zł 3 999 zł
11. Przeprowadzenie sprawdzenia z zakresu ochrony danych osobowych. 149 zł 249 zł 499 zł
12. Doradztwo prawne, organizacyjne oraz techniczne z zakresu bezpieczeństwa informacji. 99 zł/godz.
13. Tworzenie opinii prawnych z zakresu bezpieczeństwa informacji. 99 zł/godz.
14. Aplikacja  rABI (subdomena.idpo.pl) + pierwszy rok opieki autorskiej.* 99 zł 199 zł 399 zł
15. Punkt kontaktowy DPO dla osób, których dane dotyczą:

  • obsługa skarg, pytań i wniosków interesantów;
  • dedykowana infolinia konsultanta DPO (Data Protection Officer);
  • baza informacji FAQ;

(opłata miesięczna)

149 zł 249 zł 399 zł
16. Kodeks dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji. 999 zł 1 699 zł 2 499 zł

 


Kontrolna zarządcza – oferta z dnia 29 wrześnie 2017 r.

Nazwa Usługi Grupa I Grupa II Grupa III Pakiet
Small
Pakiet
Medium
Pakiet
Super
1.  Koordynator kontroli zarządczej – outsourcing (opłata miesięczna) 149 zł 299 zł 499 zł 149 zł
299 zł 499 zł
2. Opracowanie systemu kontroli zarządczej (dokumentacja, standardy, przepisy wewnętrzne). 699 zł 999 zł 1 999 zł  
3. Audyt zgodny z ISO 31000:2012 449 zł 699 zł 999 zł  
4. Szkolenia  pracowników
(wstępne i okresowe).
399 zł
(do 10 osób)
599 zł
(do 20 osób)
30 zł/os.
(powyżej 20 osób)
 
5. Wdrożenie systemu kontroli zarządczej. 799 zł 1 999 zł 2 999 zł  
6. Kwartalna analiza ryzyka (internetowy system ankietowy, raport z analizy, aktualny rejestry ryzyka
w organizacji)
199 zł 399 zł 699 zł  
7. Doradztwo prawne, organizacyjne oraz techniczne z zakresu kontroli zarządczej. 99 zł / godz.  
8. Aplikacja do obsługi systemu kontroli zarządczej – KozA** (opłata jednorazowa) + pierwszy rok opieki autorskiej. 99 zł 199 zł 399 zł  

 


Oferta usług archiwizacyjnych z dnia 29 września 2017 r.

Nazwa usługi Cena netto Nadzór
obejmuje:
1. Nadzór nad archiwum zakładowym/składnicą akt (opłata miesięczna). 299 zł
(za każde 100 mb.)
2. Opracowanie i wdrożenie normatywów kancelaryjnych
· instrukcji kancelaryjnej;· rzeczowego wykazu akt;· instrukcji archiwalnej.
699 zł
3. Przygotowanie sprawozdania rocznego z działalności archiwum (składnicy akt). 199 zł
4. Przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego (składnicy akt). 49 zł / godz.
5. Porządkowanie i konserwacja  dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych. 399 zł / mb.
(+ koszty konserwacji)
6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. 99 zł / godz.
7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego. 49 zł / godz.
8. Szkolenie pracowników z normatywów kancelaryjnych. 399 zł
(do 10 osób)
599 zł
(do 20 osób)
30 zł/os.
(powyżej 20 osób)

 


Legenda:

Grupa I – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, lekarze, prawnicy, radcy prawni, doradcy podatkowi, małe firmy (MŚP), przetwarzające znaczne ilości danych osobowych lub zatrudniające do dziesięciu pracowników. Zalecamy „Pakiet Small„.

Grupa II – spółki osobowe i kapitałowe, podmioty niepubliczne, publiczne i samorządowe, stowarzyszenia, fundacje i wspólnoty mieszkaniowe, przetwarzające znaczne ilości danych osobowych lub zatrudniające do pięćdziesięciu pracowników. Zalecamy „Pakiet Medium”.

Grupa III – spółki akcyjne, duże przedsiębiorstwa produkcyjne, podmioty niepubliczne, publiczne i samorządowe przetwarzające znaczne lub hurtowe ilości danych osobowych. Zalecamy „Pakiet Super”.

* – Aplikacja rABI umożliwia profesjonalne prowadzenie wymaganych przez u.o.d.o. i  przez RODO ewidencji zbiorów, osób, upoważnień, rejestru czynności przetwarzania (obecnie rejestru zbiorów administratora danych), obszaru przetwarzania, tworzenie polityk, drukowanie upoważnień i oświadczeń o poufności, umów powierzenia i umów poufności zgodnych również z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Aplikacja nie wymaga instalacji! Działa w trybie przeglądarki internetowej. Dane zabezpieczone są zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Drugi i każdy następny rok opieki autorskiej za jedyne 149 zł netto.

** – Aplikacja KozA umożliwia opracowanie planu sprawdzeń oraz sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) z jego realizacji. Zapewnia okresową analizę ryzyka za pomocą kwestionariusza oraz roczną samoocenę dot. funkcjonowania kontroli zarządczej. Umożliwia utworzenie i prowadzenie rejestru ryzyka dla każdej komórki organizacyjnej organizacji. Na bieżąco pozwala ustalać podstawy prawne, stosowane standardy oraz odpowiadające im regulacje wewnętrzne. Pozwala przygotować wydruki do publikacji w BIP. Drugi i każdy następny rok opieki autorskiej za jedyne 149 zł netto.

Powyższe oferty mają charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do negocjacji, zatem nie stanowią „oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie podane kwoty nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT; do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.