Ochrona danych osobowych – cennik

Nazwa Usługi Grupa I Grupa II Grupa III
1. Inspektor ochrony danych (outsourcing) – opłata miesięczna;  599 zł 999 zł 1 999 zł
2. Support inspektora ochrony danych (outsourcing) – opłata miesięczna;  299 zł 499 zł  999 zł
3. Księga polityk
(zgodnie z art. 24 RODO).
899 zł 1 499 zł 2 499 zł
4. Audyt zgodności z RODO. 1499 zł 2499 zł 3 499 zł
5. Rejestr czynności przetwarzania (art. 30 RODO)  199 zł 299 zł  499 zł
6. Przeprowadzenie sprawdzenia z zakresu ochrony danych osobowych – ocena skutków dla ochrony danych osobowych. 149 zł 249 zł 399 zł
7. Punkt kontaktowy inspektora ochrony danych (DPO) dla osób, których dane dotyczą oraz organu nadzorczego (GIODO):

  • obsługa skarg, pytań i wniosków interesantów;
  • dedykowana infolinia konsultanta DPO (Data Protection Officer);
  • baza informacji FAQ;

(opłata miesięczna)

149 zł 249 zł 399 zł
8. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (outsourcing) – opłata miesięczna; 299 zł 599 zł 899 zł
9. Support ABI – opłata miesięczna; 99 zł  199 zł 299 zł
10. Audyt zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych. 499 zł 799 zł 999 zł
11. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych). 499 zł 799 zł 999 zł
12. Audyt bezpieczeństwa informacji
(zgodny z ISO/IEC 27001, KRI).
999 zł 1 499 zł 2 999 zł
13. Reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych, audytów, certyfikacji oraz wsparcie prawne i procesowe – stawka godzinowa; 99 zł 149 zł 199 zł
14.   Szkolenia  użytkowników (wstępne i okresowe).

  • zamknięte (w siedzibie podmiotu, 2 – 3 godz. potwierdzone certyfikatem ukończenia).

1 499 zł (do 10 osób)

2 999 zł (do 20 osób)

149 zł/os.(powyżej 20 osób)

15. Doradztwo prawne, organizacyjne oraz techniczne z zakresu bezpieczeństwa informacji – stawka godzinowa; 299 zł
16. Dojazd do siedziby klienta** 0,8358 zł/km

Wszystkie podane kwoty nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT; do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

Legenda:

Przypisanie Klienta do właściwej grupy (Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3) następuje w wyniku indywidualnej oceny, po zapoznaniu się ze specyfiką działalności, formą prawną prowadzonej działalności, strukturą podmiotu oraz kontekstem przetwarzania danych i ich ilością.

Aplikacja rABI umożliwia profesjonalne prowadzenie wymaganych przez u.o.d.o. i  przez RODO ewidencji zbiorów, osób, upoważnień, rejestru czynności przetwarzania (obecnie rejestru zbiorów administratora danych), obszaru przetwarzania, tworzenie polityk, drukowanie upoważnień i oświadczeń o poufności, umów powierzenia i umów poufności zgodnych również z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Aplikacja nie wymaga instalacji! Działa w trybie przeglądarki internetowej. Dane zabezpieczone są zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Drugi i każdy następny rok opieki autorskiej za jedyne 149 zł netto.

** stawka za 1 km przebiegu pojazdu, określona w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Powyższe oferty mają charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do negocjacji, zatem nie stanowią “oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest od branży, struktury oraz ilości danych przetwarzanych przez organizację.

abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji 
biuro:     512-206-739
support:   511-725-718
infolinia: 511-793-443
email:     kontakt@abi.olsztyn.pl

drukuj cennik