Ochrona danych osobowych – cennik

Cennik z dnia 15.01.2018r.

Nazwa Usługi Usługi jednorazowe Usługi abonamentowe
opłata miesięczna
Grupa I Grupa II Grupa III Grupa I Grupa II Grupa III
1. Kodeks postępowania
(zgodny z RODO).
599 zł 1 199 zł 2 499 zł
2. Zatwierdzony kodeks postępowania
(zgodny z RODO, zatwierdzony przez organ nadzorczy państwa członkowskiego UE).
2 999 zł 5 999 zł 11 999 zł  
3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – outsourcing. 299 zł 599 zł 899 zł
4. Inspektor ochrony danych (IOD, DPO) – outsourcing.     499 zł 999 zł 1 999 zł
5. Support ABI.   99 zł  199 zł  299 zł 
6. Support IOD (DPO).
199 zł 399 zł 699 zł
7. Audyt bezpieczeństwa informacji
(zgodny z ISO/IEC 27001, KRI).
999 zł 1 499 zł 2 999 zł    
8. Audyt zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych. 499 zł 799 zł 999 zł  
9. Audyt zgodności z RODO. 699 zł 1299 zł 2 499 zł
10. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych). 499 zł 799 zł 999 zł  
11. Rejestr czynności przetwarzania (art. 30 RODO) 49 zł 99 zł 199 zł
12. Reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych, audytów, certyfikacji oraz wsparcie prawne i procesowe. 99 zł/godz. 149 zł/godz. 199 zł/godz.    
13.   Szkolenia  użytkowników
(wstępne i okresowe).
 
  • zamknięte (w siedzibie podmiotu, 2,5 – 3 godz. + materiały szkoleniowe + certyfikat).
399 zł
(do 10 osób)
599 zł
(do 20 osób)
30 zł/os.(powyżej 20 osób)  
  • elearningowe (za pomocą dedykowanej platformy webowej).
wg odrębnego cennika
14. Wdrożenie systemu bezpieczeństwa danych osobowych (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). 2 499 zł 3 499 zł 4 999 zł
15. Przeprowadzenie sprawdzenia z zakresu ochrony danych osobowych – ocena skutków dla ochrony danych osobowych. 149 zł 249 zł 499 zł
16. Doradztwo prawne, organizacyjne oraz techniczne z zakresu bezpieczeństwa informacji. 49 zł/godz. 49 zł/godz. 49 zł/godz.
17. Tworzenie opinii prawnych z zakresu bezpieczeństwa informacji. 99 zł/godz. 99 zł/godz. 99 zł/godz.
18. Aplikacja  rABI (subdomena.idpo.pl) + pierwszy rok opieki autorskiej.* 99 zł 199 zł 399 zł
19. Punkt kontaktowy inspektora ochrony danych (DPO) dla osób, których dane dotyczą oraz organu nadzorczego (GIODO):

  • obsługa skarg, pytań i wniosków interesantów;
  • dedykowana infolinia konsultanta DPO (Data Protection Officer);
  • baza informacji FAQ;

(opłata miesięczna)

149 zł 249 zł 399 zł
20. Dojazd do siedziby klienta**

  • do 50 km – opłata dotyczy trzeciej i kolejnych wizyt;
  • od 51 km – opłata dotyczy drugiej i kolejnych wizyt;
0,4179 zł/km 0,4179 zł/km 0,4179 zł/km

Legenda:

 – abonament obejmuje usługę, w pozostałych przypadkach usługa jest dodatkowo płatna.

Grupa I – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, np.: lekarze, prawnicy, radcy prawni, doradcy podatkowi, małe firmy (MŚP), przetwarzające znaczne ilości danych osobowych lub zatrudniające do dziesięciu pracowników.  

Grupa II – spółki osobowe i kapitałowe, podmioty niepubliczne, publiczne i samorządowe, stowarzyszenia, fundacje i wspólnoty mieszkaniowe, przetwarzające znaczne ilości danych osobowych lub zatrudniające do pięćdziesięciu pracowników.  

Grupa III – spółki akcyjne, duże przedsiębiorstwa produkcyjne, podmioty niepubliczne, publiczne i samorządowe przetwarzające znaczne lub hurtowe ilości danych osobowych.  

Aplikacja rABI umożliwia profesjonalne prowadzenie wymaganych przez u.o.d.o. i  przez RODO ewidencji zbiorów, osób, upoważnień, rejestru czynności przetwarzania (obecnie rejestru zbiorów administratora danych), obszaru przetwarzania, tworzenie polityk, drukowanie upoważnień i oświadczeń o poufności, umów powierzenia i umów poufności zgodnych również z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Aplikacja nie wymaga instalacji! Działa w trybie przeglądarki internetowej. Dane zabezpieczone są zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Drugi i każdy następny rok opieki autorskiej za jedyne 149 zł netto.

** 50% aktualnej stawki za 1 km przebiegu pojazdu, określonej w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Powyższe oferty mają charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do negocjacji, zatem nie stanowią „oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest od branży, struktury oraz ilości danych przetwarzanych przez organizację.

Wszystkie podane kwoty nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT; do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji 
tel. 511-725-718; 512-206-739 
email: kontakt@abi.olsztyn.pl

drukuj cennik