Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez naszą kancelarię usługami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, analizy ryzyka oraz usługami archiwalnymi. Marka abi.olsztyn.pl zrzesza specjalistów zajmujących się na co dzień wymienionymi zagadnieniami w instytucjach publicznych, samorządowych oraz w przedsiębiorstwach prywatnych. Wieloletnie doświadczenie oraz stale uzupełniana wiedza, dają Państwu gwarancję profesjonalizmu, przy minimalnych kosztach. 

Jesteśmy przygotowani na zmiany związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczną obowiązywać od maja 2018r. Już dziś proponujemy rozwiązania na miarę przyszłości.


Szkolenia

W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką bezpieczeństwa informacji oraz trudnościami w implementacji przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, przygotowaliśmy ofertę jednodniowych szkoleń w najlepszych cenach na rynku.

 • Jednodniowe, stacjonarne szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji + 4 godziny indywidualnych konsultacji
  w cenie 150 zł netto za osobę.
 • Audyt bezpieczeństwa informacji (zgodny z KRI i normą ISO/IEC 27001)
  w cenie 250 zł za osobę.

Szczegóły w zakładce Szkolenia. Zapraszamy


Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Oferujemy całkowite przejęcie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o ochronie danych osobowych zapewniając administratorowi danych osobowych stuprocentową gwarancję zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. 

 • Doradztwo prawne, organizacyjne oraz techniczne z zakresu bezpieczeństwa informacji
  już od 49 zł netto / godz.

 • przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych 
  (PB, IZSI, rejestr oraz wykaz zbiorów danych osobowych, rejestr upoważnień, umowy powierzenia, oświadczenia o poufności i upoważnienia)
  już od 499zł netto (przekazanie praw autorskich)

 • kompleksowa obsługa z zakresu ochrony danych osobowych 
  (certyfikowany ABI) 
  już od 199zł netto/m-c. (pełna oferta)

 


Kontrola zarządcza

Kontrola zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Proponujemy Państwu pomoc w procesie wdrożenia kontroli zarządczej, od etapu przygotowania dokumentacji, poprzez analizę ryzyka, szkolenia kadry kierowniczej i pracowników, na publikacji planu działalności oraz sprawozdania kończąc. Ponadto oferujemy kwartalną analizę ryzyka obejmującą również opracowanie i aktualizowanie rejestru czynnika dla każdej komórki organizacyjnej wraz z realizacją mechanizmów zarządzania ryzykiem.

 • wdrożenie kontroli zarządczej
  (dokumentacja, regulaminy, szkolenie, analiza ryzyka)
  od 799 zł netto
 • Pełnomocnik ds. koordynowania kontroli
  zarządczej – outsourcing
  149 zł netto/m-c (pełna oferta)

 


Archiwizacja (prowadzenie składnicy akt / archiwum zakładowego)

Zainteresowanie usługami w zakresie bezpieczeństwa informacji przyczyniło się do rozszerzenia świadczonych przez nas usług o usługi archiwizacyjne. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej nowej oferty. 

 • studia wstępne, porządkowanie dokumentacji, przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania archiwum państwowemu, brakowanie dokumentacji
  49 zł/godz. (pełna oferta)

* Prezentowana oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art.66  § 1 Kodeksu Cywilnego