1 Konwent IOD Warmii i Mazur online

Logo Konwentu

Patronat medialny

1 Konwent IOD Warmii i Mazur online 1

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym konwencie inspektorów ochrony danych, który ze względu na czas pandemii odbędzie się online, z wykorzystaniem platformy webinaryjnej.

24 czerwca 2020r. 10:00 – 14:00

Celem konwentu jest zacieśnienie współpracy między inspektorami ochrony danych, którzy pełnią swą funkcję w jednostkach różnych branż i różnych gałęziach administracji samorządowej i państwowej. Ostatnie wydarzenia wskazują na potrzebę wypracowania formuły pozwalającej na szybką reakcję i dostosowanie do zmian w prawie. Konwent to również dobry sposób na podsumowanie dwóch lat obowiązywania RODO, naszych doświadczeń, spostrzeżeń i przyjętych rozwiązań.

Szczegóły na stronie Konwentu

Partner techniczny

1 Konwent IOD Warmii i Mazur online 2