Menu Zamknij

Kontrola zarządcza

Aktualny cennik

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym i prywatnym to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Cele kontroli zarządczej to w szczególności zapewnienie:

 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 2. skuteczności i efektywności działania;
 3. wiarygodności sprawozdań;
 4. ochrony zasobów;
 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
 7. zarządzania ryzykiem.

Podstawy prawne kontroli zarządczej:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1311).
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.).
 4. akty wykonawcze do ww. ustaw.
 5. akty resortowe oraz jednostek nadrzędnych (prowadzących).

Zapewniamy skuteczny system zarządzania ryzykiem, zgodnie z interpretacjami Najwyższej Izby Kontroli oraz Ministerstwa Finansów, w oparciu o cykl Deminga.

Za pomocą dedykowanej aplikacja nadzorujemy system kontroli zarządczej. Od ustanowienia systemu prawnego, poprzez samoocenę do okresowej analizy ryzyka i zarządzania nim. Aplikacja umożliwia automatyzację wszystkich etapów modelu COSO.

Nasze zalety to:

 • Kontroler posiadający doświadczenie w jednostkach administracji publicznej.
 • Koordynator kontroli zarządczej posiadający doświadczenie w jednostkach administracji publicznej i samorządowej.
 • Helpdesk i support aplikacji w trybie 24/7/365.
 • Dedykowany szkoleniowiec zapewniający wysoki poziom szkoleń.

Aktualny cennik

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.