Kontrola zarządcza 1

 

Zapewniamy skuteczny system zarządzania ryzykiem, zgodnie z interpretacjami Najwyższej Izby Kontroli oraz Ministerstwa Finansów.

Przygotowujemy BCMS zgodnie z normą PN-EN ISO 22301:2020-04.

Dedykowana aplikacja pozwala na stały nadzór nad system kontroli zarządczej. 

 

Logo aplikacji KozA
Ekran główny aplikacji
Ekran główny

Podstawowe moduły aplikacji

 • system ochrony zarządczej
 • plan działalności
 • identyfikacja ryzyka
 • kwestionariusze analizy ryzyka
 • rejestr ryzyka
 • kwartalny raport z zarządzania ryzykiem
 • sprawozdanie z wykonaniu planu (za rok ….)
 • samoocena jednostki
 • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 • obsługa użytkowników

Użytkownikom zapewniamy bezpłatny suport

Ekran samooceny jednostki
Ekran samooceny jednostki

Oferujemy również profesjonalne doradztwo prawne z zakresu kontroli zarządczej. Nasze zalety to:

 • Kontroler posiadający doświadczenie w jednostkach administracji publicznej.
 • Koordynator kontroli zarządczej posiadający doświadczenie w jednostkach administracji publicznej i samorządowej.
 • Helpdesk i support aplikacji w trybie 24/7/365.
 • Dedykowany szkoleniowiec zapewniający wysoki poziom szkoleń.