Nazwa Usługi Grupa I Grupa II Grupa III
1. Koordynator kontroli zarządczej – outsourcing (opłata miesięczna). 149 zł 299 zł 599 zł
2. Opracowanie systemu kontroli zarządczej (dokumentacja, standardy, przepisy wewnętrzne). 699 zł1 799 zł2 699 zł
3. Audyt zgodny z ISO 31000:2012. 2 499 zł3 499 zł4 499 zł
4. Szkolenia  cennik
5. Kwartalna analiza ryzyka (internetowy system ankietowy, raport z analizy, aktualny rejestry ryzyka
w organizacji).
249 zł 499 zł 899 zł
6. Doradztwo prawne, organizacyjne oraz techniczne z zakresu kontroli zarządczej – stawka godzinowa; 69 zł69 zł69 zł
7. Aplikacja do obsługi systemu kontroli zarządczej – KozA*** (opłata roczna). 129 zł199 zł399 zł
8. Dojazd do siedziby klienta**
0,8358 zł/km

ceny netto

Przypisanie Klienta do właściwej grupy (Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3) następuje w wyniku indywidualnej oceny, po zapoznaniu się ze specyfiką działalności, formą prawną prowadzonej działalności oraz strukturą podmiotu.

*** Aplikacja KozA umożliwia opracowanie planu sprawdzeń oraz sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) z jego realizacji. Zapewnia okresową analizę ryzyka za pomocą kwestionariusza oraz roczną samoocenę dot. funkcjonowania kontroli zarządczej. Umożliwia utworzenie i prowadzenie rejestru ryzyka dla każdej komórki organizacyjnej organizacji. Na bieżąco pozwala ustalać podstawy prawne, stosowane standardy oraz odpowiadające im regulacje wewnętrzne. Pozwala przygotować wydruki do publikacji w BIP. Drugi i każdy następny rok opieki autorskiej za jedyne 149 zł netto.

** stawka za 1 km przebiegu pojazdu, określona w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zatem nie stanowi “oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest indywidualnych ustaleń z zamawiającym.