8 Konwent IOD Warmii i Mazur 1

Z ogromną przyjemnością informujemy o 8 Konwencie IOD Warmii i Mazur, który odbędzie się 17, 20 i 21 listopada 2023 r.

17 listopada 2023 r. jesteśmy w Lidzbarku Warmińskim

20 listopada 2023 r. zapraszamy do Działdowa

21 listopada 2023 r. żegnamy się w Piszu

Podczas ósmej edycji wydarzenia zajmiemy się tematami, które może nie spędzają snu z powiek inspektorów, ale na pewno wymagają ustalenia wspólnego podejścia i opracowania wytycznych, które będziemy stosować w codziennej pracy.

  • umowa powierzenia wg art. 28 RODO vs. standardowe klauzule umowne zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/915 z dn. 04.06.2021 r.
  • audyt podmiotu przewarzającego jako niezbywalne prawo administratora;
  • system ochrony danych osobowych jako element systemu bezpieczeństwa informacji (ISO27001, rozporządzenie KRI);
  • polityki ochrony danych vs. kodeksy postępowania;

Szczegółowe informacje dot. zakwaterowania, wyżywienia, agendy wydarzenia prześlemy na adresy email uczestników.

Regulamin