Nazwa usługi
1. Nadzór nad archiwum zakładowym/składnicą akt. (za każde 10 mb.) – opłata miesięczna; 129 zł
2. Opracowanie i wdrożenie normatywów kancelaryjnych:

  • instrukcji kancelaryjnej;
  • rzeczowego wykazu akt;
  • instrukcji archiwalnej.
1 499 zł
3. Przygotowanie sprawozdania rocznego z działalności archiwum (składnicy akt). 29 zł/mb.
4. Przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego (składnicy akt). 99 zł/godz.
5. Porządkowanie i konserwacja  dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych. 399 zł/mb.
(+ koszty konserwacji)
6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. 99 zł/godz.
7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego. 99 zł/godz.
8. Udział w kontroli Archiwum Państwowego. 149 zł/godz.
9. Dojazd do siedziby klienta** 0,8358 zł/km
10. Szkolenia cennik

Wszystkie podane kwoty nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT; do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

** stawka za 1 km przebiegu pojazdu, określona w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zatem nie stanowi “oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest indywidualnych ustaleń z zamawiającym.