Archiwa i składnice akt – cennik

Nazwa usługi Usługa jednorazowa
1. Nadzór nad archiwum zakładowym/składnicą akt. (za każde 100 mb.) – opłata miesięczna; 1 299 zł
2. Opracowanie i wdrożenie normatywów kancelaryjnych:

 • instrukcji kancelaryjnej;
 • rzeczowego wykazu akt;
 • instrukcji archiwalnej.
2 499 zł
3. Przygotowanie sprawozdania rocznego z działalności archiwum (składnicy akt). 1 299 zł
4. Przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego (składnicy akt). 199 zł/godz.
5. Porządkowanie i konserwacja  dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych. 399 zł/mb.
(+ koszty konserwacji)
6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. 199 zł/godz.
7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego. 199 zł/godz.
8. Udział w kontroli Archiwum Państwowego. 249 zł/godz.
9. Dojazd do siedziby klienta** 0,8358 zł/km
10. Szkolenie stacjonarne pracowników z normatywów kancelaryjnych w siedzibie podmiotu:

 •  do 10 osób
 •  do 20 osób
 • powyżej 20 osób
 

799 zł

1599 zł

80 zł/os.

 Wszystkie podane kwoty nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT; do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

** stawka za 1 km przebiegu pojazdu, określona w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do negocjacji, zatem nie stanowi “oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest od struktury, “branży” oraz miejsca siedziby podmiotu.

abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji 
biuro:   512-206-739 
support:  511-725-718
infolinia: 511-793-443 
email:   kontakt@abi.olsztyn.pl

drukuj cennik