Biuletyn informacji publicznej

W związku z rosnącym wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej do realizacji prawa dostępu obywateli do informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2017r., oferujemy wszystkim podmiotom zobowiązanym do stosowania powyższej ustawy, outsourcing funkcji redaktora BIP, o którym mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Zalety takiego rozwiązania to:

  • bezpłatna platforma BIP;
  • aktualność danych publikowanych na stronach biuletynu;
  • najwyższa jakość publikowanych skanów;
  • adekwatność publikowanych danych;
  • ochrona danych osobowych w procesie udostępniania informacji publicznej;
  • opiniowanie wniosków w trybie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  • przygotowywanie projektu udostępnianej informacji publicznej;
  • wsparcie w postępowaniu skargowym.