Nazwa usługi Grupa I Grupa II Grupa III
1. Redaktor BIP (digitalizacja, publikowanie, modyfikowanie informacji umieszczonej na stronach BIP) – opłata miesięczna; 199 zł  399 zł 799 zł
2. Opinia prawna dot. udostępniania informacji publicznej w trybie art. 10 uoddip. 99 zł/godz.
4. Wdrożenie BIP (opracowanie procedur wewnętrznych, rejestracja SGBIP, SSDIP, zidentyfikowanie dokumentów i informacji wymagającej publikacji w BIP, digitalizacja i umieszczenie informacji w BIP, szkolenie osób upoważnionych do udzielania informacji). 1 199 zł 1 799 zł 2 899 zł
5. Dojazd do siedziby klienta** 0,8358 zł/km

Wszystkie podane kwoty nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT; do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

Legenda:

Przypisanie Klienta do właściwej grupy (Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3) następuje w wyniku indywidualnej oceny, po zapoznaniu się ze specyfiką działalności, formą prawną prowadzonej działalności, strukturą podmiotu oraz kontekstem przetwarzania danych i ich ilością.

** stawka za 1 km przebiegu pojazdu, określona w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zatem nie stanowi “oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest indywidualnych ustaleń z zamawiającym.