Cennik 1

Aby przedstawić cenę świadczonych usług musimy poznać strukturę firmy, zakres i obszar działalności, a także – a może przede wszystkim – oczekiwania klienta, zatem zapraszamy do kontaktu.

Przykładowe ceny naszych usług:

 • inspektor ochrony danych – 200 zł / m-c
 • audyt zgodności – 100 zł / godz.
 • wdrożenie systemu ochrony danych – 1500 zł
 • archiwista zakładowy – 100 zł / m-c
 • brakowanie roczne – 1500 zł
 • porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej – 49 zł / godz.
 • porządkowanie materiałów archiwalnych – 79 zł / godz.
 • koordynowanie kontrolą zarządczą – 100 zł / m-c
 • przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa i działania następcze – 69 zł / godz.
 • audyt KRI – 1000 zł
 • audyt ISO27001 – 3500 zł
 • obsługa BIP – 200 zł / rok
 • szkolenie personelu (zakładowe) – 250 zł / godz.
 • szkolenia online – 35 zł / osobę
 • system iDPO – 49 zł /m-c