Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji (dalej abi.olsztyn.pl) lub komunikatora Messenger jest abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska NIP 7392889933, REGON 366074644, ul. Dr. St. Dorantta 22/14, 10-699 Olsztyn, tel. +48512206739, email: kontaktabi.olsztyn.pl, natomiast współadministratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage abi.olsztyn.pl lub komunikatora Messenger, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska, ul. Dr. St. Dorantta 22/14, 10-699 Olsztyn
  • przez email: kontaktabi.olsztyn.pl
  • oraz telefonicznie: +512206739

Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Tomasz Trzciałkowski, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

  • administrowania i zarządzania fanpage’m abi.olsztyn.pl, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników;
  • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do abi.olsztyn.pl poprzez komunikator Messenger.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest współadministratorem danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookie osób odwiedzających fanpage.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane abi.olsztyn.pl, jako prowadzącemu fanpage.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną przez portal Facebook.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage abi.olsztyn.pl lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage abi.olsztyn.pl mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

Dane osobowe będą również przetwarzane przez podmioty przetwarzające, z którymi abi.olsztyn.pl zawarł stosowne umowy, np. kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez abi.olsztyn.pl przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage abi.olsztyn.pl, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez abi.olsztyn.pl własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

abi.olsztyn.pl może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z abi.olsztyn.pl w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).