iDPO - kontrola zarządcza 1

Moduł systemu iDPO zapewnia przygotowanie planu działalności, sprawozdania z wykonaniu planu oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Moduł zapewnia przygotowanie oraz dostęp użytkowników do nw. dokumentów:

 1. Plan działalności.
 2. Identyfikacja ryzyka.
 3. Kwestionariusze analizy ryzyka.
 4. Rejestr ryzyka.
 5. Kwartalne raporty z zarządzania ryzykiem.
 6. Macierz apetytu na ryzyko.
 7. Sprawozdanie z wykonaniu planu.
 8. Samoocena jednostki (kwestionariusze, analizy).
 9. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Moduł automatycznie generuje strony HTML (landing pages) zawierające dokumenty, które zgodnie z art. 70 ust. 5 ustawy o finansach publicznych podlegają publikacji w BIP (plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej).

Wystarczy na stronie BIP umieścić link do takiego dokumentu. Generowane strony zgodne są z WCAG 2.1!

iDPO - kontrola zarządcza 2

Moduł zgodny jest z:

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania.
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
 • Komunikatem nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem.
 • Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
iDPO - kontrola zarządcza 3