Szkolenie specjalistyczne dla inspektorów ochrony danych

Szkolenie: Procedury postępowania w razie naruszenia ochrony danych.

Zapraszamy na szkolenie w formule online poświęcone procedurom postępowania w razie naruszenia ochrony danych.


Cel

Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego przeprowadzenia postępowań dotyczących identyfikacji, wyjaśnień oraz zgłoszeń naruszeń ochrony danych.


Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla inspektorów ochrony danych oraz osób zajmujących się ochroną danych osobowych w podmiotach. 


Zagadnienia objęte szkoleniem

Moduł I. Role i odpowiedzialności w przypadku naruszenia ochrony danych.

1. Pojęcie naruszenia ochrony danych osobowych.

2. Typowe incydenty powodujące naruszenia – przykłady.

3. Odpowiedzialność wynikająca z naruszenia:

• Administratora Danych Osobowych

• Inspektora Ochrony Danych

• Administratora Systemu Informatycznego

• Osób przetwarzających dane

• Podmiotu przetwarzającego

4. Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu naruszenia.

5. Ubezpieczenie OC, a odpowiedzialność z tytułu naruszenia.

Moduł II. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych.

1. Wewnętrzne procedury postępowania w przypadku naruszenia.

2. Rejestrowanie naruszenia. Zakres danych, które podlegają ewidencji w rejestrze.

3. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w przypadku naruszenia.

4. Sposoby dokumentowania naruszenia zgodnie z zasadą rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

5. Raport IOD (DPO) z naruszenia dla administratora danych/podmiotu przetwarzającego.

6. Środki organizacyjne i techniczne, jako działania korygujące.

Moduł III. Zgłaszanie naruszenia Prezesowi UODO i osobom, których naruszenie dotyczy.

1. Konsekwencje naruszenia.

2. Klasyfikacja naruszeń podlegających zgłoszeniu do PUODO.

3. Naruszenia niepodlegające zgłoszeniu do PUODO.

4. Sposób zgłoszenia naruszenia do PUODO.

5. Analiza dotychczas ujawnionych naruszeń danych i ich ocena przez UODO oraz organy nadzorcze w krajach UE.

6. Wypełnienie zgłoszenia naruszenia do PUODO.

7. Terminy na zgłoszenie naruszenia – zgłoszenie wstępne, zgłoszenie uzupełniające.

8. Zgłoszenie do osoby, które dane dotyczą. Treść informacji. Sposoby poinformowania.

9. Zasoby niezbędne do zapewnienia obsługi osób, których dane zostały naruszone.

Moduł IV. Zakończenie szkolenia.

1. Podsumowanie szkolenia.

2. Pytania i wątpliwości uczestników dot. zakresu szkolenia.


Sposób realizacji szkoleń online:

 • Szkolenie jest realizowane w formie wideokonferencji. 
 • Trener prowadzi zajęcia na żywo. Uczestnicy widzą i słyszą prowadzącego, mogą zadawać pytania poprzez czat i/lub mikrofon. Szkolący udostępnia swój ekran z materiałami szkoleniowymi.
 • Do uczestnictwa w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu, mikrofon / głośniki / słuchawki.
 • Platforma, na której odbywa się szkolenie jest dostępna przez przeglądarkę internetową. Po rejestracji, na podany adres e-mail zostanie przesłany link z dostępem do wirtualnego pokoju konferencyjnego. Należy w niego kliknąć, żeby przy jego pomocy móc połączyć się z trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymają  pocztą elektroniczną, a zaświadczenie o ukończeniu szkolenia może zostać przesłane pocztą lub również na adres emailem.

Cena obejmuje: udział 1 osoby w szkoleniu online, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, miesięczny dostęp do platformy elearningowej zawierającej kilkadziesiąt godzin zapisów webinariów, podcastów i innych materiałów szkoleniowych).


Regulamin szkoleń online dostępny jest tutaj.


Zgłoszenia

 1. Wyślij zgłoszenie na adres: kontaktabi.olsztyn.pl (najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem szkolenia). W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie rejestracji.
 2. Opłać szkolenie (jeżeli potrzebujesz dokumentu proforma, napisz do nas na adres: kontaktabi.olsztyn.pl), jeżeli nie możesz wykonać płatności przed szkoleniem napisz do nas, odroczymy płatność do 7 dni!
 3. Link z dostępem do platformy szkoleniowej otrzymasz najpóźniej godzinę przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 4. Fakturę otrzymasz po zakończeniu szkolenia wraz z certyfikatem jego ukończenia.
 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

Cze 21 2021

Czas

10:00 - 14:00

Koszt

299,00 zł
Kategoria