Identyfikacja i analiza ryzyka – warsztaty zarządzania ryzykiem (2 termin) 9

Identyfikacja i analiza ryzyka – warsztaty zarządzania ryzykiem (2 termin)

Zapraszamy na kolejne szkolenie w formule online pod tytułem:

Identyfikacja i analiza ryzyka – warsztaty zarządzania ryzykiem


Cel 

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą zarządzania ryzykiem w organizacji oraz dowiedzą się, dlaczego należy zarządzać ryzykiem. Szczególny nacisk zostanie położony na identyfikację czynników ryzyka w jednostce organizacyjnej. Zostanie również przedstawiona koncepcja metodyki szacowania ryzyka oraz oprogramowanie, które może stanowić wsparcie przy zarządzaniu czynnikami ryzyka – identyfikacji czynników ryzyka, ich szacowaniu. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikuje się ryzyka, w jaki sposób można dokonywać ich klasyfikacji i oceny oraz jakie działania podejmować w celu ich obniżania do poziomu akceptowalnego. Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom, uczestnicy warsztatów będą umieli identyfikować ryzyka, oceniać je oraz tworzyć mapy czynników ryzyka. W trakcie warsztatów poszczególne kroki analizy ryzyka będą dodatkowo przeprowadzane przy użyciu dedykowanego oprogramowania.


Adresaci 

Szkolenie przeznaczone dla koordynatorów kontroli zarządczej, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich pracowników biorących udział w analizie ryzyka w organizacji.


Agenda 

 • Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji.
 • Wymagania PN ISO 31000:2012.
 • Identyfikacja czynników ryzyka, mających wpływ na działalność organizacji.
 • Rola i zakres odpowiedzialności właściciela ryzyka.
 • Metodyka identyfikacji i oceny ryzyka.
 • Oprogramowanie służące do analizy i mapowania ryzyka.

Sposób realizacji szkoleń online:

 • Szkolenie jest realizowane w formie wideokonferencji. 
 • Trener prowadzi zajęcia na żywo. Uczestnicy widzą i słyszą prowadzącego, mogą zadawać pytania poprzez czat i/lub mikrofon. Szkolący udostępnia swój ekran z materiałami szkoleniowymi.
 • Do uczestnictwa w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu, mikrofon / głośniki / słuchawki.
 • Platforma, na której odbywa się szkolenie jest dostępna przez przeglądarkę internetową. Po rejestracji, na podany adres e-mail zostanie przesłany link z dostępem do wirtualnego pokoju konferencyjnego. Należy w niego kliknąć, żeby przy jego pomocy móc połączyć się z trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymają  pocztą elektroniczną, a zaświadczenie o ukończeniu szkolenia może zostać przesłane pocztą lub również na adres emailem.

Cena obejmuje: udział 1 osoby w szkoleniu online, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, miesięczny dostęp do platformy elearningowej zawierającej kilkadziesiąt godzin zapisów webinariów, podcastów i innych materiałów szkoleniowych).


Regulamin szkoleń online dostępny jest tutaj.


Zgłoszenia

 1. Wyślij zgłoszenie na adres: kontaktabi.olsztyn.pl (najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem szkolenia). W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie rejestracji.
 2. Opłać szkolenie (jeżeli potrzebujesz dokumentu proforma, napisz do nas na adres: kontaktabi.olsztyn.pl)
 3. Link z dostępem do platformy otrzymasz po odnotowaniu przez nas wpłaty.
 4. Do pokoju wideokonferencyjnego będziesz mógł zalogować się 60 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Fakturę otrzymasz po zakończeniu szkolenia wraz z certyfikatem jego ukończenia.

Identyfikacja i analiza ryzyka – warsztaty zarządzania ryzykiem (2 termin) 11

Data

Gru 14 2020
Expired!

Czas

12:00 - 13:30

Koszt

49 zł netto (+23% VAT lub zw. z VAT)
Kategoria