Szkolenie: RODO w zamówieniach publicznych 7

Szkolenie: RODO w zamówieniach publicznych

Zapraszamy na szkolenie w formule online poświęcone stosowaniu przepisów RODO w ramach prowadzonych postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.


Cel

Przygotowanie uczestników szkolenia do właściwego realizowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.


Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla kierowników podmiotów stosujących przepisy Pzp (inspektorzy ochrony danych, osoby odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie postępowań w trybie PzP).


Zagadnienia objęte szkoleniem

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia – udostępnienie danych osobowych.

 • Realizacja obowiązków informacyjnych.

 • Ograniczenia praw osób, których dane dotyczą.

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz sprostowania.

 • Dane pochodzące z protokołu postępowania.


Sposób realizacji szkoleń online:

 • Szkolenie jest realizowane w formie wideokonferencji. 
 • Trener prowadzi zajęcia na żywo. Uczestnicy widzą i słyszą prowadzącego, mogą zadawać pytania poprzez czat i/lub mikrofon. Szkolący udostępnia swój ekran z materiałami szkoleniowymi.
 • Do uczestnictwa w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu, mikrofon / głośniki / słuchawki.
 • Platforma, na której odbywa się szkolenie jest dostępna przez przeglądarkę internetową. Po rejestracji, na podany adres e-mail zostanie przesłany link z dostępem do wirtualnego pokoju konferencyjnego. Należy w niego kliknąć, żeby przy jego pomocy móc połączyć się z trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymają  pocztą elektroniczną, a zaświadczenie o ukończeniu szkolenia może zostać przesłane pocztą lub również na adres emailem.

Cena obejmuje: udział 1 osoby w szkoleniu online, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, miesięczny dostęp do platformy elearningowej zawierającej kilkadziesiąt godzin zapisów webinariów, podcastów i innych materiałów szkoleniowych).


Regulamin szkoleń online dostępny jest tutaj.


Zgłoszenia

 1. Wyślij zgłoszenie na adres: kontaktabi.olsztyn.pl (najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem szkolenia).
 2. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie rejestracji (jeśli będą jeszcze wolne miejsca, dbamy o małe grupy szkoleniowe).
 3. Opłać szkolenie (jeżeli potrzebujesz dokumentu proforma, napisz do nas na adres: kontaktabi.olsztyn.pl). Jeżeli korzystasz ze zwolnienia z VAT, prześlij stosowne oświadczenie.
 4. Link z dostępem do platformy otrzymasz po odnotowaniu przez nas wpłaty.
 5. Do pokoju wideokonferencyjnego będziesz mógł zalogować się 60 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Fakturę otrzymasz po zakończeniu szkolenia wraz z certyfikatem jego ukończenia.

Data

Cze 17 2021
Expired!

Czas

09:00 - 12:00

Koszt

199,00 zł
Kategoria