Szkolenie: Ograniczenie dostępu do informacji publicznej w zw. z RODO 7

Szkolenie: Ograniczenie dostępu do informacji publicznej w zw. z RODO

Zapraszamy na szkolenie w formule online poświęcone ograniczeniom w dostępie do informacji publicznej ze względu na przepisy RODO.


Cel

Przygotowanie jednostek podlegających ustawie z dnia września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej do właściwej realizacji wniosków, o których mowa w art. 10 przywołanej ustawy, w kontekście ochrony danych osobowych wynikającej z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.

Zbyt często jednostki organizacyjne samorządów terytorialnych “atakowane” są zapytaniami w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pytana zadaje konkurencja obecnych kontrahentów, złośliwi petenci, a nawet sfrustrowani pracownicy podający się Janów Kowalskich korzystający z darmowych kont email. Dodatkowa, bezsensowna praca nie jest potrzebna nikomu. Tym bardziej warto zapoznać się z dotychczasowym orzecznictwem sądów administracyjnych, które wyraźnie wskazują, że bezkrytyczne wysyłanie informacji publicznej, zwłaszcza przetworzonej, jest działaniem zbytecznym, nakręcającym spiralę wniosków oraz – coraz częściej – narażającym na odpowiedzialność wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Celem szkolenia jest weryfikacja wniosków, która pozwoli na ponad 90% ograniczenie ich realizacji.


Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli podmiotów publicznych, placówek oświatowych oraz każdego podmiotu podlegającego ustawie o dostępie do informacji publicznej, którzy w swojej codziennej pracy muszą realizować wnioski w trybie art. 10 ww. aktu prawnego.


Agenda

 1. Pojęcie informacji publicznej.
 2. Realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej w świetle prowadzonego biuletynu informacji publicznej.
 3. BIP – wybór dostawcy, zadania redaktora, repozytorium.
 4. Ograniczenia prawa do informacji publicznej.
 5. Jawność, tajemnica służbowa i inne tajemnice prawnie chronione.
 6. Orzecznictwo sądów administracyjnych.
 7. Przykłady rozwiązań wewnętrznych, regulaminy, wnioski.
 8. Udział inspektora ochrony danych w dostępie do informacji publicznej.

Sposób realizacji szkoleń online:

 • Szkolenie jest realizowane w formie wideokonferencji. 
 • Trener prowadzi zajęcia na żywo. Uczestnicy widzą i słyszą prowadzącego, mogą zadawać pytania poprzez czat i/lub mikrofon. Szkolący udostępnia swój ekran z materiałami szkoleniowymi.
 • Do uczestnictwa w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu, mikrofon / głośniki / słuchawki.
 • Platforma, na której odbywa się szkolenie jest dostępna przez przeglądarkę internetową. Po rejestracji, na podany adres e-mail zostanie przesłany link z dostępem do wirtualnego pokoju konferencyjnego. Należy w niego kliknąć, żeby przy jego pomocy móc połączyć się z trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymają  pocztą elektroniczną, a zaświadczenie o ukończeniu szkolenia może zostać przesłane pocztą lub również na adres email.
 • Maksymalnie czteroosobowa grupa szkoleniowa.

Cena obejmuje: udział 1 osoby w szkoleniu online, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, miesięczny dostęp do platformy elearningowej zawierającej kilkadziesiąt godzin zapisów webinariów, podcastów i innych materiałów szkoleniowych).

UWAGA !!! – Dla klientów naszej kancelarii szkolenie jest bezpłatne.


Regulamin szkoleń online dostępny jest tutaj.


Zgłoszenia

 1. Wyślij zgłoszenie na adres: kontaktabi.olsztyn.pl (najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem szkolenia). W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie rejestracji.
 2. Opłać szkolenie (jeżeli potrzebujesz dokumentu proforma, napisz do nas na adres: kontaktabi.olsztyn.pl, jeżeli możesz skorzystać ze zw. VAT pamiętaj o przesłaniu oświadczenia)
 3. Link z dostępem do platformy otrzymasz po odnotowaniu przez nas wpłaty.
 4. Do pokoju wideokonferencyjnego będziesz mógł zalogować się 60 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Fakturę otrzymasz po zakończeniu szkolenia wraz z certyfikatem jego ukończenia.

Data

Cze 14 2021
Expired!

Czas

11:00 - 13:00

Koszt

249,00 zł
Kategoria