kontrola zarządcza 1

Opracowujemy, wdrażamy i koordynujemy problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zapewniamy pełną zgodność ze standardami i wytycznymi Ministra Finansów oraz przepisów sektorowych.

 1. Opracowujemy i wdrażamy skuteczny system zarządzania ryzykiem, zgodnie z interpretacjami Najwyższej Izby Kontroli oraz Ministerstwa Finansów.
 2. Wdrażamy i obsługujemy system zarządzania ciągłością działania (BCMS) w oparciu o normy ISO 22301 i ISO 27031.
 3. Zapewniamy dedykowaną aplikację pozwalającą na stały nadzór nad system kontroli zarządczej:
 • plan działalności
 • identyfikacja ryzyka
 • kwestionariusze analizy ryzyka
 • rejestr ryzyka
 • kwartalne raporty z zarządzania ryzykiem
 • sprawozdanie z wykonaniu planu
 • samoocena jednostki
 • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej