Koronawirus

Zapraszamy na spotkanie z inspektorem ochrony danych, które poświecone będzie tematyce ochrony danych w związku z nasilającymi się zachorowaniami wywoływanymi przez koronawirus SARS-CoV-2 oraz stosowaniem przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020r.