Ochrona danych osobowych – cennik

Nazwa Usługi Grupa I Grupa II Grupa III
1. Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (outsourcing) – opłata miesięczna;  599 zł 999 zł 1 999 zł
2. Opracowanie Księgi polityk
(zgodnie z art. 24 RODO).
899 zł 1 499 zł 2 499 zł
3. Audyt zgodności z RODO (wdrożeniowy). 1499 zł 2499 zł 3 499 zł
4. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania (art. 30 ust. 1 RODO) oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania (art. 30 ust. 2 RODO)  99 zł 199 zł  299 zł
5. Audyt ochrony danych osobowych z analizą ryzyka (art. 39 ust. 1 lit. b RODO) 349 zł 549 zł 799 zł
6. Punkt kontaktowy inspektora ochrony danych (DPO) dla osób, których dane dotyczą oraz organu nadzorczego (PUODO):

  • dedykowana infolinia konsultanta DPO (inspektor ochrony danych);
  • system ITS do obsługi zgłoszeń zapewniający całkowitą rozliczalność działania punktu kontaktowego;
99 zł / miesiąc
7. Audyt bezpieczeństwa informacji
(zgodny z ISO/IEC 27001, KRI).
1 999 zł 2 499 zł 3 999 zł
8. Reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych, audytów, certyfikacji oraz wsparcie prawne i procesowe – stawka godzinowa; 99 zł 149 zł 199 zł
9.  Szkolenia  użytkowników (wstępne i okresowe).

1 499 zł
(do 10 osób)

2 999 zł
(do 20 osób)

149 zł/os.
(powyżej 20 osób)

10. Doradztwo prawne, organizacyjne oraz techniczne z zakresu bezpieczeństwa informacji, wsparcie inspektora ochrony danych, obsługa merytoryczna punktu kontaktowego IOD/DPO (poz. 6) – stawka godzinowa; 149 zł
11. Dojazd do siedziby klienta** 0,8358 zł/km

Wszystkie podane kwoty nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT; do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

Legenda:

Przypisanie Klienta do właściwej grupy (Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3) następuje w wyniku indywidualnej oceny, po zapoznaniu się ze specyfiką działalności, formą prawną prowadzonej działalności, strukturą podmiotu oraz kontekstem przetwarzania danych i ich ilością.

Aplikacja rABI umożliwia profesjonalne prowadzenie wymaganych przez u.o.d.o. i  przez RODO ewidencji zbiorów, osób, upoważnień, rejestru czynności przetwarzania (obecnie rejestru zbiorów administratora danych), obszaru przetwarzania, tworzenie polityk, drukowanie upoważnień i oświadczeń o poufności, umów powierzenia i umów poufności zgodnych również z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Aplikacja nie wymaga instalacji! Działa w trybie przeglądarki internetowej. Dane zabezpieczone są zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Drugi i każdy następny rok opieki autorskiej za jedyne 149 zł netto.

** stawka za 1 km przebiegu pojazdu, określona w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Powyższe oferty mają charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do negocjacji, zatem nie stanowią “oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest od branży, struktury oraz ilości danych przetwarzanych przez organizację.

abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji 
biuro:     512-206-739
support:   511-725-718
infolinia: 511-793-443
email:     kontakt@abi.olsztyn.pl

drukuj cennik