Nazwa Usługi Grupa I Grupa II Grupa III
1.

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych:

 • stała opłata miesięczna obejmuje:

dostęp do platformy elearningowej wraz z opracowywaniem szkoleń i testów kompetencyjnych dla personelu administratora oraz okresowe szkolenia stacjonarne, zapewnienie dostępu do platformy obsługującej punkt kontaktowy DPO/IOD oraz do systemu iDPO (opis pkt 4 cennika), zapewnienie dedykowanej infolinii, prowadzenie audytów, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania;

 • stawka godzinowa obejmuje:

doradztwo prawne oraz realizację praw osób, których dane dotyczą, prowadzenie spraw wpływających do punktu kontaktowego inspektora ochrony danych, obsługę spraw administracyjnych (przygotowywanie projektów umów powierzenia, upoważnień do przetwarzania danych, oświadczeń o zachowaniu tajemnicy, kontrole podmiotów przetwarzających), opracowywanie i aktualizowanie wymaganych prawem polityk ochrony danych na podstawie raportów poaudytowych.

1.0.1. do 10 godzin miesięcznie

abonament:

stawka godzinowa:

99 zł

69 zł

149 zł

69 zł

399 zł

69 zł

1.0.2. powyżej 10 godzin miesięcznie

abonament:

stawka godzinowa:

399 zł

29 zł

499 zł

29 zł

699 zł

29 zł

1.0.3

abonament bez stawki godzinowej

 

1 godzina / m-c

3 godziny / m-c

5 godzin / m-c

149 zł

199 zł

249 zł

199 zł

349 zł

399 zł

299 zł

449 zł

499 zł

1.1. Pełnienie funkcji osoby zastępującej inspektora ochrony danych zgodnie z brzmieniem art. 11 a u.o.d.o.*

(zakres czynności analogiczny jak w pkt. 1)

abonament:

stawka godzinowa:

49 zł

69 zł

74 zł

69 zł

199 zł

69 zł

2. Audyt systemu ochrony danych osobowych (stosownie do art. 24 ust. 1, 25, 28, 29, 30, 32, 35 oraz 39 ust. 1 lit. b) RODO). 1 499 zł 2 199 zł 3 499 zł
3. Opracowanie systemu ochrony danych osobowych, (zgodnie z art. 24 ust. 2 i art. 40 ust. 2 RODO). 899 zł 1 499 zł 2 499 zł
4. Aplikacja iDPO umożliwia prowadzenie systemu ochrony danych osobowych w wersji elektronicznej stanowiąc uzupełnienie wdrożonych polityk ochrony danych. Zawiera następujące moduły:

 • Rejestr czynności przetwarzania – art. 30 ust. 1 RODO
 • Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania – art. 30 ust. 2 RODO
 • Analiza ryzyka
 • Ocena skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych
 • Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy
 • Upoważnienia do przetwarzania danych
 • Ewidencja udostępniania danych
 • Wykaz umów powierzenia przetwarzania danych (art. 28 RODO)
 • Wykaz umów poufności
 • Rejestr zagrożeń / naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych
 • Katalog zagrożeń / incydentów naruszenia przepisów ochrony danych osobowych
 • Wykaz zbiorów danych osobowych / procesów przetwarzania
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych
 • Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń – obszar przetwarzania
 • Rejestr realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • Wykaz dodatkowych polityk ochrony danych
199 zł/rok  499 zł/rok 899 zł/rok
5.

Punkt kontaktowy inspektora ochrony danych (DPO) dla osób, których dane dotyczą oraz organu nadzorczego (PUODO), art. 38 ust. 4, art. 39 ust. 1 lit. e) RODO:

 • dedykowana infolinia konsultanta DPO (inspektor ochrony danych);
 • system ITS do obsługi zgłoszeń zapewniający całkowitą rozliczalność działania punktu kontaktowego.
 • obsługa zleceń 69 zł netto / godzinę
 stała opłata 49 zł / miesiąc
6. Szkolenia 

cennik szkoleń

7. Doradztwo prawne, organizacyjne oraz techniczne z zakresu bezpieczeństwa informacji, wsparcie inspektora ochrony danych.

Pomoc osobom fizycznym w zakresie przygotowania wniosków, skarg, pozwów, uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym.

99 zł / godz.
8. Dojazd do siedziby klienta.** 0,8358 zł / km

Wszystkie podane kwoty nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT; do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

Legenda:

Przypisanie Klienta do właściwej grupy (Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3) następuje w wyniku indywidualnej oceny, po zapoznaniu się ze specyfiką działalności, formą prawną prowadzonej działalności, strukturą podmiotu oraz kontekstem przetwarzania danych i ich ilością.

* ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

** stawka za 1 km przebiegu pojazdu, określona w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zatem nie stanowi “oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest indywidualnych ustaleń z zamawiającym.