Menu Zamknij

Ochrona danych osobowych – cennik

 

Nazwa Usługi Grupa I Grupa II Grupa III
1.

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (outsourcing):

 • stała opłata miesięczna obejmuje:

dostęp do platformy elearningowej wraz z opracowywaniem szkoleń i testów kompetencyjnych dla personelu administratora oraz okresowe szkolenia stacjonarne, zapewnienie dostępu do platformy obsługującej punkt kontaktowy DPO/IOD oraz do systemu iDPO*, zapewnienie dedykowanej infolinii, prowadzenie audytów, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania;

 • stawka godzinowa obejmuje:

doradztwo prawne oraz realizację praw osób, których dane dotyczą, prowadzenie spraw wpływających do punktu kontaktowego inspektora ochrony danych, obsługę spraw administracyjnych (przygotowywanie projektów umów powierzenia, upoważnień do przetwarzania danych, oświadczeń o zachowaniu tajemnicy, kontrole podmiotów przetwarzających), opracowywanie i aktualizowanie wymaganych prawem polityk ochrony danych na podstawie raportów poaudytowych.

 
 • do 10 godzin miesięcznie
  • abonament:
  • stawka godzinowa:
 

99 zł

69 zł

 

149 zł

69 zł

 

399 zł 

69 zł

 
 • powyżej 10 godzin miesięcznie
  • abonament:
  • stawka godzinowa:
 

399 zł

29 zł

 

499 zł

29 zł

 

699 zł

29 zł

 

2. Audyt systemu ochrony danych osobowych (stosownie do art. 24 ust. 1, 25, 28, 29, 30, 32, 35 oraz 39 ust. 1 lit. b) RODO). 1 499 zł 2 199 zł 3 499 zł
3. Opracowanie systemu ochrony danych osobowych, (zgodnie z art. 24 ust. 2 i art. 40 ust. 2 RODO). 899 zł 1 499 zł 2 499 zł
4. Elektroniczny rejestr czynności przetwarzania (art. 30 ust. 1 RODO) oraz rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania (art. 30 ust. 2 RODO).

 • obsługa administracyjna rejestrów 69 zł netto / godzinę
 stała opłata 49 zł / miesiąc
5.

Punkt kontaktowy inspektora ochrony danych (DPO) dla osób, których dane dotyczą oraz organu nadzorczego (PUODO), art. 38 ust. 4, art. 39 ust. 1 lit. e) RODO:

 • dedykowana infolinia konsultanta DPO (inspektor ochrony danych);
 • system ITS do obsługi zgłoszeń zapewniający całkowitą rozliczalność działania punktu kontaktowego.
 • obsługa zleceń 69 zł netto / godzinę
 stała opłata 99 zł / miesiąc
6. Szkolenia  stacjonarne. 

 • materiały drukowane 10 zł / uczestnik.

329 zł / 60 minut

7. Doradztwo prawne, organizacyjne oraz techniczne z zakresu bezpieczeństwa informacji, wsparcie inspektora ochrony danych – stawka godzinowa. 99 zł
8. Dojazd do siedziby klienta.** 0,8358 zł / km

Wszystkie podane kwoty nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT; do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

Legenda:

Przypisanie Klienta do właściwej grupy (Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3) następuje w wyniku indywidualnej oceny, po zapoznaniu się ze specyfiką działalności, formą prawną prowadzonej działalności, strukturą podmiotu oraz kontekstem przetwarzania danych i ich ilością.

Aplikacja iDPO umożliwia profesjonalne prowadzenie wymaganych przez u.o.d.o. i  przez RODO ewidencji zbiorów, osób, upoważnień, rejestru czynności przetwarzania (obecnie rejestru zbiorów administratora danych), obszaru przetwarzania, tworzenie polityk, drukowanie upoważnień i oświadczeń o poufności, umów powierzenia i umów poufności zgodnych również z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Aplikacja nie wymaga instalacji! Działa w trybie przeglądarki internetowej. Dane zabezpieczone są zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

** stawka za 1 km przebiegu pojazdu, określona w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zatem nie stanowi “oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest indywidualnych ustaleń z zamawiającym.

abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji 
biuro:   512-206-739
support:  511-725-718
infolinia: 511-793-443
email:   kontaktabi.olsztyn.pl