Ochrona danych osobowych – cennik

Nazwa Usługi Grupa I Grupa II Grupa III
1.

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (outsourcing)

 • stała opłata miesięczna obejmuje:
  dostęp do platformy elearningowej wraz z opracowywaniem szkoleń i testów kompetencyjnych dla personelu administratora, dostęp do platformy obsługującej punkt kontaktowy DPO/IOD oraz do systemu iDPO*, zapewnienie dedykowanej infolinii, prowadzenie audytów oraz opracowywanie i aktualizowanie wymaganych prawem polityk ochrony danych na podstawie raportów poaudytowych;
 • stawka godzinowa obejmuje:
  doradztwo prawne oraz realizację praw osób, których dane dotyczą, prowadzenie spraw wpływających do punktu kontaktowego inspektora ochrony danych, obsługę szkoleń elearningowych oraz spraw administracyjnych (przygotowywanie projektów umów powierzenia, upoważnień do przetwarzania danych, oświadczeń o zachowaniu tajemnicy, kontrole podmiotów przetwarzających).
99 zł

 

 

 

 

69 zł

 

 

199 zł

 

 

 

 

69 zł

 

 

499 zł

 

 

 

 

69 zł

 

 

2. Opracowanie systemu ochrony danych osobowych, (zgodnie z art. 24 i zal. art. 40 RODO). 899 zł 1 499 zł 2 499 zł
3. Audyt zgodności z RODO (wdrożeniowy). 799 zł 1499 zł 2 499 zł
4. Audyt ochrony danych osobowych z analizą ryzyka (art. 39 ust. 1 lit. b RODO) 349 zł 549 zł 799 zł
5. Elektroniczny rejestr czynności przetwarzania (art. 30 ust. 1 RODO) oraz rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania (art. 30 ust. 2 RODO)  stała opłata 49 zł / miesiąc
6.

Punkt kontaktowy inspektora ochrony danych (DPO) dla osób, których dane dotyczą oraz organu nadzorczego (PUODO), art. 38 ust. 4, art. 39 ust. 1 lit. e) RODO:

 • dedykowana infolinia konsultanta DPO (inspektor ochrony danych);
 • system ITS do obsługi zgłoszeń zapewniający całkowitą rozliczalność działania punktu kontaktowego;
 stała opłata 99 zł / miesiąc

 

7. Szkolenia  stacjonarne.

 • materiały drukowane 20 zł / uczestnik

249 zł / godzinę lekcyjną

8. Doradztwo prawne, organizacyjne oraz techniczne z zakresu bezpieczeństwa informacji, wsparcie inspektora ochrony danych, obsługa merytoryczna punktu kontaktowego IOD/DPO (poz. 6), obsługa administracyjna rejestrów czynności przetwarzania (poz. 5) – stawka godzinowa; 69 zł
9. Dojazd do siedziby klienta** 0,8358 zł / km

Wszystkie podane kwoty nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT; do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

Legenda:

Przypisanie Klienta do właściwej grupy (Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3) następuje w wyniku indywidualnej oceny, po zapoznaniu się ze specyfiką działalności, formą prawną prowadzonej działalności, strukturą podmiotu oraz kontekstem przetwarzania danych i ich ilością.

Aplikacja iDPO umożliwia profesjonalne prowadzenie wymaganych przez u.o.d.o. i  przez RODO ewidencji zbiorów, osób, upoważnień, rejestru czynności przetwarzania (obecnie rejestru zbiorów administratora danych), obszaru przetwarzania, tworzenie polityk, drukowanie upoważnień i oświadczeń o poufności, umów powierzenia i umów poufności zgodnych również z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Aplikacja nie wymaga instalacji! Działa w trybie przeglądarki internetowej. Dane zabezpieczone są zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

** stawka za 1 km przebiegu pojazdu, określona w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zatem nie stanowi “oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest indywidualnych ustaleń z zamawiającym.

abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji 
biuro:   512-206-739
support:  511-725-718
infolinia: 511-793-443
email:   kontaktabi.olsztyn.pl

drukuj cennik