ochrona danych 1

Wdrażamy i nadzorujemy kompleksowe systemy ochrony danych osobowych i nieosobowych. Pełnimy funkcję inspektora ochrony danych. W najniższej cenie na rynku zapewniamy najwyższy poziom świadczonych usług.

  1. Outsourcing funkcji inspektora ochrony danych i osoby zastępującej.
  2. Audyty podmiotów przetwarzających.
  3. Aplikacja do obsługi zadań inspektora ochrony danych.
  4. Kompletny system ochrony danych (kodeks postępowania + polityki ochrony danych).
  5. Całodobowy punkt kontaktowy inspektora ochrony danych obsługiwany przez wykwalifikowany zespół.
  6. Wdrażamy RODO oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej.
  7. Transgraniczne przekazywanie danych
  8. Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych.

Pomagamy osobom fizycznym w dochodzeniu swoich praw (odszkodowanie, zadośćuczynienie).