SZBI wg normy ISO 27001 1

SZBI wg normy ISO 27001

SZBI wg normy ISO 27001 Zagadnienia objęte szkoleniem: istota i zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO /IEC 27001 planowanie SZBI wdrażanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji monitorowanie i …

Archiwum zakładowe - składnica akt 2

Archiwum zakładowe – składnica akt

Archiwum zakładowe – składnica akt Zagadnienia objęte szkoleniem: zadania archiwisty zakładowego przekazywanie dokumentacji do archiwum (składnicy) brakowanie przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego Sposób realizacji szkoleń online: Szkolenie jest realizowane w …

Szkolenie pracowników urzędu obsługujących organ publiczny 3

Szkolenie pracowników urzędu obsługujących organ publiczny

Szkolenie pracowników urzędu obsługujących organ publiczny (szkolenie obowiązkowe w świetle ustawy !!!) Zagadnienia objęte szkoleniem: przyjmowanie zgłoszeń (weryfikacja, podejmowanie działań następczych) utrzymywanie kontaktu z sygnalistą przekazywanie zainteresowanym osobom informacji nt. …

Rola IOD w systemie whistleblowing 4

Rola IOD w systemie whistleblowing

Rola IOD w systemie whistleblowing Zagadnienia objęte szkoleniem dotyczą zadań inspektora ochrony danych (IOD) w ramach wdrożenia systemu zgłaszania naruszeń prawa zapewnienia zachowania poufności przyjmowania zgłoszeń prowadzenia działań następczych analizy …

Kalendarz szkoleń 5

Kalendarz szkoleń

Zapraszamy za szkolenia organizowane w formule hybrydowej. Preferujesz kontakt osobisty? Zapraszamy na szkolenia stacjonarne, a jeśli nie możesz przyjechać, zapraszamy na szkolenia online w tym samym czasie 🙂 Maj 2022 …

Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury 11

Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury

Zapraszamy na szkolenie dedykowane instytucjom kultury. Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników instytucji kultury oraz osób nadzorujących ochronę danych osobowych w tych jednostkach. Agenda szkolenia: Zagadnienia ogólne związane z przetwarzaniem danych …

Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury 13

Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury

Zapraszamy na szkolenie dedykowane instytucjom kultury. Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników instytucji kultury oraz osób nadzorujących ochronę danych osobowych w tych jednostkach. Agenda szkolenia: Zagadnienia ogólne związane z przetwarzaniem danych …

Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury 15

Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury

Zapraszamy na szkolenie dedykowane instytucjom kultury. Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników instytucji kultury oraz osób nadzorujących ochronę danych osobowych w tych jednostkach. Agenda szkolenia: Zagadnienia ogólne związane z przetwarzaniem danych …

Szkolenie RODO 17

Szkolenie RODO

Zapraszamy na kolejny cykl szkoleń poświęconych prawu ochrony danych osobowych. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób przetwarzających dane osobowe na polecenie administratora. Agenda szkolenia: Podstawy prawne Definicje Prawa osoby, której …

Szkolenie RODO 19

Szkolenie RODO

Zapraszamy na kolejny cykl szkoleń poświęconych prawu ochrony danych osobowych. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób przetwarzających dane osobowe na polecenie administratora. Agenda szkolenia: Podstawy prawne Definicje Prawa osoby, której …