SZBI wg normy ISO 27001 1

SZBI wg normy ISO 27001

SZBI wg normy ISO 27001 Zagadnienia objęte szkoleniem: istota i zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO /IEC 27001 planowanie SZBI wdrażanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji monitorowanie i …

Archiwum zakładowe - składnica akt 2

Archiwum zakładowe – składnica akt

Archiwum zakładowe – składnica akt Zagadnienia objęte szkoleniem: zadania archiwisty zakładowego przekazywanie dokumentacji do archiwum (składnicy) brakowanie przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego Sposób realizacji szkoleń online: Szkolenie jest realizowane w …

Szkolenie pracowników urzędu obsługujących organ publiczny 3

Szkolenie pracowników urzędu obsługujących organ publiczny

Szkolenie pracowników urzędu obsługujących organ publiczny (szkolenie obowiązkowe w świetle ustawy !!!) Zagadnienia objęte szkoleniem: przyjmowanie zgłoszeń (weryfikacja, podejmowanie działań następczych) utrzymywanie kontaktu z sygnalistą przekazywanie zainteresowanym osobom informacji nt. …

Rola IOD w systemie whistleblowing 4

Rola IOD w systemie whistleblowing

Rola IOD w systemie whistleblowing Zagadnienia objęte szkoleniem dotyczą zadań inspektora ochrony danych (IOD) w ramach wdrożenia systemu zgłaszania naruszeń prawa zapewnienia zachowania poufności przyjmowania zgłoszeń prowadzenia działań następczych analizy …

Sygnalista - zgłaszanie naruszeń w praktyce 5

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce Zagadnienia objęte szkoleniem kto może zostać sygnalistą prawa sygnalisty procedura zgłaszania naruszeń kanały komunikacji z sygnalistą ochrona sygnalisty sankcje karne Sposób realizacji szkoleń online: …

Sygnaliści powracają! - whistleblowing w praktyce 6

Sygnaliści powracają! – whistleblowing w praktyce

Sygnaliści powracają! – whistleblowing w praktyce Zagadnienia objęte szkoleniem zakres przedmiotowy i podmiotowy projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 6 kwietnia 2022r. definicje pojęć obowiązki podmiotów prawnych …

Whistleblowing - system zgłaszania naruszeń 8

Whistleblowing – system zgłaszania naruszeń

System kompleksowej obsługi naruszeń gotowy! Miło nam poinformować o pozytywnym zakończeniu testów systemu obsługi zgłoszeń i działań następczych autorstwa naszego zespołu programistów. Przypominamy, że dla naszych klientów zintegrowaliśmy system iDPO …