Szkolenia - słuchamy Was! 1

Szkolenia – słuchamy Was!

Czas na podsumowanie ankiety przeprowadzonej przez Subskrybentów naszego newsletteru oraz sympatyków stowarzyszenia Twoje Dane i osoby, które odwiedziły naszą stronę. Jak pamiętacie pytaliśmy jakie tematy szkoleń mają pojawić się w …

Praca zdalna w świetle przepisów RODO 2

Praca zdalna w świetle przepisów RODO

Praca zdalna w świetle przepisów RODO Zagadnienia objęte szkoleniem regulamin racy zdalnej bezpieczeństwo IT udział IOD w audytach pracowników wykonujących pracę zdalną systemu zdalnego dostępu do zasobów firmy szkolenie pracowników …

Praca zdalna w świetle przepisów RODO 3

Praca zdalna w świetle przepisów RODO

Praca zdalna w świetle przepisów RODO Zagadnienia objęte szkoleniem regulamin racy zdalnej bezpieczeństwo IT udział IOD w audytach pracowników wykonujących pracę zdalną systemu zdalnego dostępu do zasobów firmy szkolenie pracowników …

Praca zdalna w świetle przepisów RODO 4

Praca zdalna w świetle przepisów RODO

Praca zdalna w świetle przepisów RODO Zagadnienia objęte szkoleniem regulamin racy zdalnej bezpieczeństwo IT udział IOD w audytach pracowników wykonujących pracę zdalną systemu zdalnego dostępu do zasobów firmy szkolenie pracowników …

Rekrutacja i zatrudnienie zgodne z RODO 5

Rekrutacja i zatrudnienie zgodne z RODO

Rekrutacja i zatrudnienie zgodne z RODO Zagadnienia objęte szkoleniem jak spełnić obowiązek informacyjny? podstawy przetwarzania danych kandydatów jakie zgody odebrać? informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego oraz monitorowanie email i GPS …

Rekrutacja i zatrudnienie zgodne z RODO 6

Rekrutacja i zatrudnienie zgodne z RODO

Rekrutacja i zatrudnienie zgodne z RODO Zagadnienia objęte szkoleniem jak spełnić obowiązek informacyjny? podstawy przetwarzania danych kandydatów jakie zgody odebrać? informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego oraz monitorowanie email i GPS …

Sygnalista - zgłaszanie naruszeń w praktyce 7

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce Zagadnienia objęte szkoleniem kto może zostać sygnalistą prawa sygnalisty procedura zgłaszania naruszeń kanały komunikacji z sygnalistą ochrona sygnalisty sankcje karne Sposób realizacji szkoleń online: …

Sygnalista - zgłaszanie naruszeń w praktyce 8

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce Zagadnienia objęte szkoleniem kto może zostać sygnalistą prawa sygnalisty procedura zgłaszania naruszeń kanały komunikacji z sygnalistą ochrona sygnalisty sankcje karne Sposób realizacji szkoleń online: …

Sygnalista - zgłaszanie naruszeń w praktyce 9

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce

Sygnalista – zgłaszanie naruszeń w praktyce Zagadnienia objęte szkoleniem kto może zostać sygnalistą prawa sygnalisty procedura zgłaszania naruszeń kanały komunikacji z sygnalistą ochrona sygnalisty sankcje karne Sposób realizacji szkoleń online: …

Rola IOD w systemie whistleblowing 10

Rola IOD w systemie whistleblowing

Rola IOD w systemie whistleblowing Zagadnienia objęte szkoleniem dotyczą zadań inspektora ochrony danych (IOD) w ramach wdrożenia systemu zgłaszania naruszeń prawa zapewnienia zachowania poufności przyjmowania zgłoszeń prowadzenia działań następczych analizy …