Zadania, obowiązki i odpowiedzialność administratora danych w praktyce - bezpłatne webinarium* 7

Zadania, obowiązki i odpowiedzialność administratora danych w praktyce – bezpłatne webinarium*

Zapraszamy na spotkanie poświęcone praktycznemu omówieniu zadań, obowiązków i odpowiedzialności administratora danych.

 

Zgodnie z definicją ,,administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Podczas spotkania przybliżymy praktyczne rozwiązania mające na celu uproszczenie wykonywania zadań przez administratora, na rzecz innych osób, w tym inspektora ochrony danych, a także na możliwe działania, które zgodnie z prawem pozwolą na minimalizację naruszenia, a w konsekwencji na uniknięcie odpowiedzialności wskazanej w przepisach RODO.


Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • zadania, obowiązki ADO
 • odpowiedzialność vs. zasada rozliczalności
 • praktyczne rozwiązania

Sposób realizacji szkoleń online:

 • Szkolenie jest realizowane w formie wideokonferencji.
 • Trener prowadzi zajęcia na żywo. Uczestnicy widzą i słyszą prowadzącego, mogą zadawać pytania poprzez czat i/lub mikrofon. Szkolący udostępnia swój ekran z materiałami szkoleniowymi.
 • Do uczestnictwa w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu, mikrofon / głośniki / słuchawki.
 • Platforma, na której odbywa się szkolenie jest dostępna przez przeglądarkę internetową. Po rejestracji, na podany adres e-mail zostanie przesłany link z dostępem do wirtualnego pokoju konferencyjnego.
 • Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną, a zaświadczenie o ukończeniu szkolenia może zostać przesłane pocztą lub również na adres emailem.

Cena szkolenia

0 zł – dla pierwszych dziesięciu zapisanych uczestników

49 zł – dla pozostałych uczestników

Ceny szkoleń netto. Do ceny należy doliczyć 23 % VAT albo przesłać oświadczenie o zwolnieniu z VAT.


Regulamin szkoleń online dostępny jest tutaj.


Zgłoszenia

 1. Prześlij zgłoszenie na adres: kontaktabi.olsztyn.pl (najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem szkolenia). Potwierdzenie rejestracji otrzymasz na adres email podany w zgłoszeniu.
 2. Opłać szkolenie (jeżeli potrzebujesz dokumentu proforma, napisz do nas na adres: kontaktabi.olsztyn.pl).
 3. Link z dostępem do platformy otrzymasz po odnotowaniu przez nas wpłaty.
 4. Do pokoju wideokonferencyjnego będziesz mógł zalogować się 30 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Fakturę otrzymasz po zakończeniu szkolenia wraz z certyfikatem jego ukończenia.

 

Zobacz aktualny kalendarz szkoleń

* darmowy udział dzięki wsparciu kapituły programu ChrisTianorum

Zadania, obowiązki i odpowiedzialność administratora danych w praktyce - bezpłatne webinarium* 9

 

Data

gr. 05 2022
Expired!

Czas

12:00 - 13:00

Koszt

49,00 zł
Kategoria