5 Konwent IOD Warmii i Mazur online 1

W prima dies Aprilis (to nie żart) zapraszamy na 5 Konwent IOD Warmii i Mazur online! Zaczynamy o godz. 9.00

Szanowni Państwo!

Po raz piąty mamy przyjemność i niekłamaną radość zaprosić na jedyne takie wydarzenie w północnej Polsce. 5 Konwent IOD Warmii i Mazur online, który odbędzie się 1 kwietnia 2022r. poświęcamy następującym zagadnieniom:

Panel 1

Bezpieczeństwo danych osobowych (środki organizacyjne i techniczne).

Panel 2

DPIA, czy  RA?

Panel 3

Outsourcing IOD w jednostkach samorządu terytorialnego w ramach CUW.

Panel 4

Zgoda jako przesłanka legalności przetwarzania.


Kolejna wiadomość nie będąca primaaprilisowym żartem.

5 Konwent IOD również w wersji stacjonarnej !!! Szczegółowe informacje wkrótce.


Po raz drugi wspiera nas finansowo Kapituła Programu Chris Tianorum. Dziękujemy!

5 Konwent IOD Warmii i Mazur online 2

Regulamin Konwentu


Już po raz piąty w ramach Konwentu IOD Warmii i Mazur zajmiemy się najważniejszymi tematami z zakresu ochrony danych osobowych. Tym razem chcemy poświęcić uwagę na praktyczną stronę bezpieczeństwa przetwarzania. Przeprowadzane audyty przez członków naszego zespołu wskazują, że często procedury opracowywane zwłaszcza na podstawie “wzorów” lub co gorsza zwyczajnie “zrzynane” od innych nie mają żadnego przełożenia na praktykę. Właśnie temu zagadnieniu zostanie poświęcony Panel 1.

Z kolei często spieramy się o zalety i wady oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 RODO) i analizy ryzyka (art. 39 ust. 2 RODO) w świetle wykonywania zadań przez inspektorów ochrony danych. Większość IOD zapomina, że oba narzędzia są genialnym rozwiązaniem dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych. W praktyce częściej dostosowujemy dokumenty do rzeczywistości, zamiast kreować rzeczywistość na podstawie czynników ryzyka. Temu zagadnieniu poświęcamy Panel 2.

Panel 3 natomiast poświęcimy próbom ujednolicenia systemów ochrony danych w jednostkach samorządu terytorialnego w ramach dyspozycji art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. a art. 37 ust. 3 RODO.

Ostatni Panel 4 dotyczyć będzie możliwościom jakie niesie zgoda jako przesłanka legalności przy wykonywaniu niektórych “trudnych” obowiązków pracodawców, choćby w zakresie stosowania przepisów pandemicznych.

Zapraszamy

Z ogromną radością i dumą informujemy o objęciu przez Radio Olsztyn patronatu medialnego nad 5 Konwentem IOD Warmii i Mazur Online!

5 Konwent IOD Warmii i Mazur online 3

Z dumą informujemy o otrzymaniu patronatu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego!

5 Konwent IOD Warmii i Mazur online 4