Szkolenia, webinaria, warsztaty 1

Serdecznie zapraszamy na organizowane wydarzenia w formule online

(oczywiście wszystkie wydarzenia są dla Państwa i całego personelu bezpłatne)

05.12.2022
(poniedziałek)

1200-1300
Zadania, obowiązki i odpowiedzialność administratora danych w praktyce

Podczas spotkania przybliżymy praktyczne rozwiązania mające na celu uproszczenie wykonywania zadań przez administratora, na rzecz innych osób, w tym inspektora ochrony danych, a także na możliwe działania, które zgodnie z prawem pozwolą na minimalizację naruszenia, a w konsekwencji na uniknięcie odpowiedzialności wskazanej w przepisach RODO.
16.12.2022
(piątek)

800-900
Warsztaty identyfikacji i zarządzania ryzykiem na 2023 rok cz.1

Podczas których omówione zostaną cele i zadania cz. C projektu planu działalności na rok 2023.
19.12.2022
(poniedziałek)

1200-1300
Ochrona sygnalistów – regulacje prawne

Podczas spotkania omówimy przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937,
projektu ustawy z dnia 4 lipca 2022 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa oraz wskażemy
praktyczne rozwiązania na wdrożenie skutecznego systemu przyjmowania i outsourcingu działań następczych
30.12.2022
(piątek)

1000-1100
Warsztaty identyfikacji i zarządzania ryzykiem na 2023 rok cz. 2

Omówienie zidentyfikowanych czynników ryzyka, reakcje na ryzyko, działania korekcyjne i korygujące w cz. A projektu planu działalności oraz odpowiedzi na pytania uczestników przesłane po pierwszej części warsztatów.
30.12.2022
(piątek)

1200-1300
Ostateczny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ostatecznego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z dnia 13 grudnia 2022 r.

Linki dostępowe prześlemy najpóźniej w przeddzień wydarzenia oraz opublikujemy w module “Wiadomości” w systemie iDPO.

Nagrania wydarzeń dostępne będą również na platformie szkoleniowej systemu iDPO.

Kalendarz wszystkich wydarzeń dostępny jest tutaj.