Menu Zamknij

Strona główna

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dostępny jest tutaj.

Jesteśmy grupą doradców prawnych oferujących outsourcing funkcji:  

 • inspektora ochrony danych [RODO 2016/679; ISO27000; UODO2018];
 • archiwisty zakładowego [ISAD(G), ISAAR(CPF)];
 • koordynatora kontroli zarządczej (ISO31000, COSO, INTOSAI);
 • redaktora Biuletynu Informacji Publicznej.

 Zajmujemy się kompleksowo bezpieczeństwem informacji, świadcząc usługi:

 • wsparcia merytorycznego lokalnego DPO (IOD);
 • audytu zgodności z RODO;
 • audytu KRI;
 • wdrożeń SZBI;
 • wdrożeń systemów ochrony danych zgodnych z RODO;
 • szkoleń osób upoważnionych, kadry kierowniczej oraz
  inspektorów ochrony danych.

Zajmujemy się bezpieczeństwem informacji w:

 • jednostkach administracji samorządowej;
 • placówkach oświatowych;
 • placówkach służby zdrowia;
 • firmach prywatnych różnych branż;
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

abi.olsztyn.pl w liczbach:

nadzorujemy…

Naszą misją jest realizacja hasła: 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług…