Stowarzyszenie Twoje Dane 1

Stowarzyszenie Twoje Dane rozpoczęło działalność 25 stycznia 2023 r. Powodem były przede wszystkim ograniczenia w udzielaniu pomocy osobom, których dane dotyczą, zawarte w art. 80 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Prawnicy kancelarii nie mogli występować w obronie ich interesów, ze względu na zarobkowy charakter prowadzonej działalności, a jednak coś tkwi w nas, co nie pozwala przejść obojętnie obok człowieka, któremu można zwyczajnie pomóc.

Stowarzyszenie Twoje Dane – cele

  • rozwój świadomości osób, których dane dotyczą, na temat ochrony danych osobowych;
  • ochrona praw i wolności osób, których dane dotyczą;
  • monitorowanie przestrzegania przepisów ochrony danych przez podmioty do tego zobowiązane.

Stowarzyszenie Twoje Dane – formy realizacji celów

  • prowadzenie bezpłatnych szkoleń, webinariów i innych form podnoszenia wiedzy i świadomości osób, których dane dotyczą, na temat obowiązującego prawa i przysługujących praw na jego mocy;
  • wnoszenie w imieniu osób, których dane dotyczą, skarg oraz wykonywanie w ich imieniu praw, o których mowa w art. 77, 78 i 79 RODO oraz żądania w ich imieniu odszkodowania, o którym mowa w art. 82 RODO;
  • występowanie do podmiotów zobowiązanych do ochrony danych osobowych z pytaniami, wnioskami i żądaniami w imieniu osób, których dane dotyczą.
Stowarzyszenie Twoje Dane 2

Stowarzyszenie Twoje Dane – kalendarz wydarzeń

Swoje działania zaczynamy od spełnienia obietnicy przeprowadzenia szkoleń, które w ankiecie wskazaliście Państwo jako najbardziej Was interesujące. Webinaria planujemy prowadzić regularnie. Szczegółowe informacje w kalendarzu.

Kalendarz wydarzeń

Zapraszamy również do sprawdzania terminów webinariów oraz rejestracji ba stronie https://idpo.pl/webinaria/terminarz/

Stowarzyszenie Twoje Dane 3

Stowarzyszenie Twoje Dane – regulamin

Przed zapisaniem się na webinarium prosimy zapoznać się z Regulaminem:

Stowarzyszenie Twoje Dane 4

Stowarzyszenia Twoje Dane – rejestracje

Na webinaria prosimy rejestrować się za pośrednictwem formularzy dostępnych w Terminarzu Wydarzeń. Nie zapisujemy na szkolenia telefonicznie ani mailowo.

Stowarzyszenie Twoje Dane 5

Stowarzyszenie Twoje Dane – dane kontaktowe

NIP: 7393979880

REGON: 524389475 

tel. +48 511793443 – współpraca, sprawy organizacyjne.

email: stowarzyszenieabi.olsztyn.pl – sprawy organizacyjne, rejestracje na webinaria.

email: stowarzyszenietwojedane.edu.pl – informacje o wydarzeniach, newsletter, marketing bezpośredni.

Stowarzyszenia Twoje Dane – reprezentacja

Tomasz Trzciałkowski – przedstawiciel

Stowarzyszenia Twoje Dane – media

Zapraszamy na nasz Fanpage.

Stowarzyszenia Twoje Dane – RODO

Klauzula informacyjna dostępna jest tutaj.

Darmowe miejsca dla darczyńców Opactwa Benedyktynów Tynieckich i osób wspierających Wspólnotę Oblatów Benedyktyńskich

Zgodnie z zapisami regulaminu zapewniamy bezpłatny udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Twoje Dane wydarzeniach

  • darczyńcom Opactwa Benedyktynów w Tyńcu:

Wesprzyj 1000-letnie opactwo

RODO – szkolenie podstawowe 10
RODO – szkolenie podstawowe 11
  • osobom, które wsparły Wspólnotę Oblatów Benedyktyńskich:
Stowarzyszenie Twoje Dane 6

Wspólnota Oblatów Tynieckich
ul. Benedyktyńska 37
Kraków 30-398
Nr rachunku: 42 8591 0007 0210 0411 8262 0005
Posiadacz rachunku – Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

zgodnie z opisem każdego wydarzenia i na zasadach wskazanych w Regulaminie.