RODO, cookie


Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego potocznie RODO informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska NIP 7392889933 REGON 366074644, z siedzibą przy ulicy dr. Stanisława Dorantta 22 lok. 14; 10-699 Olsztyn.

2. Podane przez Państwa dane osobowe (np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, numer IP komputera) są przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane (np. udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie, udzielenie informacji podczas rozmowy telefonicznej, przygotowanie i przesłanie oferty handlowej).

3. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim (odbiorcom), takim jak: firmy informatyczne zapewniające hosting serwerów, biuro rachunkowe, kancelaria prawna. Dane te są zabezpieczone zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych stosownie do przeprowadzonej analizy ryzyka. W związku z korzystaniem przez administratora danych z wtyczki “Lubię to”, dane osobowe mogą zostać przekazane Facebookowi.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub – w określonych przypadkach – może wynikać z przepisu prawa, w takim przypadku, osobie, której dane dotyczą zostanie przedstawiona podstawa prawna przetwarzania.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.

8. Wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO należy kierować do powołanego inspektora ochrony danych:

Tomasz Trzciałkowski
infolinia: +48511793443
email: kontaktidpo.pl
www: https://idpo.pl/kontakt

9. Serwis www.abi.olsztyn.pl wykorzystuje technologię cookie. Pliki cookie służą rejestracji aktywności użytkownika online i ułatwiają korzystanie z witryny. Nie są ona wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych o Użytkownikach serwisu i nie pozwalają na ich identyfikację. Cookie są również nieszkodliwe dla komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookie. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu serwisu. Szczegółowa polityka plików cookie zamieszczona została poniżej.

10. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą ogłaszane na stronie internetowej oraz przesyłane użytkownikom serwisu na zarejestrowane adresy email.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych, do których linki umieszczone są na stronach.

12. Uwagi dotyczące polityki prywatności należy kierować do ADO, na adres: abi.olsztyn.pl 10-699 Olsztyn ul. dr. Stanisława Dorantta 22 lok. 14  lub mailowo: kontaktabi.olsztyn.pl.

Polityka plików „cookie”

Czym są pliki „cookie”?

Poprzez pliki „cookie” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookie” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookie”?

Pliki „cookie” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookie” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookie” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookie” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookie” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

L.p. domena nazwa cookie ważność
1 www.abi.olsztyn.pl 9b251e1ddb7505fb8cdfcec5c76c5ee2 do zamknięcia przeglądarki
2 www.abi.olsztyn.pl d40e7799c565f359ae24f069df7613fd do zamknięcia przeglądarki
3 www.abi.olsztyn.pl info_cookie 24h
4 www.abi.olsztyn.pl info_test do zamknięcia przeglądarki
5 .facebook.com fr 3 miesiące
6 idpo.pl PHPSESSID do zamknięcia przeglądarki
7 cdn.syndication.twimg.com lang do zamknięcia przeglądarki

Czy pliki „cookie” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookie” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookie”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookie” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookie” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookie”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.