RODO, cookie


Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska NIP 7392889933 REGON 366074644, z siedzibą przy ulicy dr. Stanisława Dorantta 22 lok. 14; 10-699 Olsztyn, tel. 512-206-739, email: kontaktabi.olsztyn.pl.

2. Podane przez Państwa dane osobowe (np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, jej numery ewidencyjne, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, numer IP komputera i/lub inne dane przekazane administratorowi) są przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane, m.in.:

  • udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO);
  • udzielenia informacji podczas rozmowy telefonicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • przygotowania i przesłanie oferty handlowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim (odbiorcom), takim jak: firmy informatyczne zapewniające hosting serwerów, biuro rachunkowe, kancelaria prawna. Dane te są zabezpieczone zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych stosownie do przeprowadzonej analizy ryzyka. W związku z korzystaniem przez administratora danych z wtyczki “Lubię to”, dane osobowe mogą zostać przekazane operatorowi platformy Facebook.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

kancelariauodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000

6. Podanie danych jest dobrowolne lub – w określonych przypadkach – może wynikać z przepisu prawa, w takim przypadku, osobie, której dane dotyczą zostanie przedstawiona podstawa prawna stanowiąca obowiązek podania danych. W przypadku przetwarzania danych związanych ze świadczonymi przez administratora danych usługami, podanie danych stanowi wymóg przygotowania, zawarcia i wykonania umowy. Odnowa podania danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przygotowania, zawarcia i wykonania umowy i/lub udokumentowania umowy, a także udzielenia odpowiedzi.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia. Szczegółowe informacje można uzyskać u inspektora ochrony danych.

8. Wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO należy kierować do powołanego inspektora ochrony danych:

Tomasz Trzciałkowski
infolinia: +48511793443
email: kontaktidpo.pl
www: https://idpo.pl/kontakt

9. Serwis www.abi.olsztyn.pl wykorzystuje technologię cookie. Pliki cookie służą rejestracji aktywności użytkownika online i ułatwiają korzystanie z witryny. Nie są ona wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych o Użytkownikach serwisu i nie pozwalają na ich identyfikację. Cookie są również nieszkodliwe dla komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookie. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu serwisu. Szczegółowa polityka plików cookie zamieszczona została poniżej.

10. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą ogłaszane na stronie internetowej oraz przesyłane użytkownikom serwisu na zarejestrowane adresy email.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych, do których linki umieszczone są na stronach.

12. Uwagi dotyczące polityki prywatności należy kierować do ADO, na adres: abi.olsztyn.pl 10-699 Olsztyn ul. dr. Stanisława Dorantta 22 lok. 14 lub mailowo: kontaktabi.olsztyn.pl

Polityka plików „cookie”

Czym są pliki „cookie”?

Poprzez pliki „cookie” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookie” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookie”?

Pliki „cookie” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookie” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookie” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookie” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookie” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookie” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookie” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookie”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookie” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookie” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookie”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 20.05.2021r.