iDPO - whistleblowing 1

Moduł systemu iDPO zapewnia przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z wymogami ostatecznego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (projekt z dnia 13 grudnia 2022 r.) oraz prowadzenie rejestrów zgłoszeń wewnętrznych oraz zewnętrznych. System zapewnia przechowywanie wraz z możliwością wyszukiwania nagrań rozmów oraz protokołów spotkań.

iDPO - whistleblowing 2

Oprócz systemu IT oferujemy świadczenie usług:

  • podmiotu zewnętrznego, upoważnionego przez podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń (art. 25 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa);
  • osoby upoważnionej do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej – art. 25 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa);
  • prowadzenia i dokumentowania spotkań, o których mowa w art. 26 ust. 6 projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.