7 Konwent IOD Warmii i Mazur

7 Konwent IOD Warmii i Mazur 1

Oficjalnie informujemy o zakończeniu przygotowań do 7 Konwentu IOD Warmii i Mazur!

Siódma edycja Konwentu IOD Warmii i Mazur, analogicznie do ostatniej, odbędzie się wyłącznie w formie stacjonarnej. Chyba po okresie pandemii wszyscy jesteśmy spragnieni obecności drugiego człowieka 🙂

W tym roku organizujemy Konwent IOD Warmii i Mazur we współpracy ze Stowarzyszeniem Twoje Dane (część dochodów przeznaczona zostanie na działalność statutową stowarzyszenia).

Podczas wiosennej edycji Konwentu gościmy w trzech miastach:

Elbląg

16 maja 2023

Olsztyn

17 maja 2023

Ełk

18 maja 2023

Agenda 7 Konwentu IOD Warmii i Mazur

  1. Udostępnianie danych poza obszarem EOG w usługach WWW.
  2. Wyzwania ochrony danych osobowych w kontekście pracy zdalnej.
  3. Systemy ochrony danych, fikcja wdrożenia, konsekwencje.
  4. Realizacja praw osób, których dane dotyczą – kazusy postępowań Departamentu Skarg UODO.
  5. Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Departament Kontroli i Naruszeń UODO.

Rejestracja wyłącznie mailowa na adres: kontaktabi.olsztyn.pl

Zapoznaj się z Regulaminem Konwentu IOD Warmii i Mazur.

Już za parę dni, za dni parę!!!

7 Konwent IOD Warmii i Mazur 2