Archiwa i składnice akt 1

 

Jednym z podstawowych warunków właściwego funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt jest przygotowanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania, a w przypadku materiałów archiwalnych, przekazanie ich do archiwum państwowego. Zapewniamy kompleksowe porządkowanie dokumentacji aktowej w ramach jednego lub więcej zespołów archiwalnych, począwszy od studiów wstępnych, poprzez rozpoznanie przynależności zespołowej, segregację dokumentów, ich kwalifikację, poprzez brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania minął, wydzielenie materiałów archiwalnych, po opracowanie notatki informacyjnej i przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych do archiwum państwowego zgodnie z zasadą pertynencji terytorialnej.

 

Nasze zalety to miedzy innymi:

  • Archiwista posiadający wyższe wykształcenie kierunkowe;
  • Archiwista posiadający ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia Stowarzyszenia Archiwistów Polskich;
  • Archiwista posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu archiwum zakładowego;
  • Archiwista nadzorujący funkcjonowanie archiwów zakładowych oraz składnic akt.