archiwistyka 1

Nadzorujemy archiwa i składnice akt. Opracowujemy i wdrażamy normatywy kancelaryjne. Zapewniamy kompleksowe porządkowanie dokumentacji aktowej w ramach jednego lub więcej zespołów archiwalnych, począwszy od:

  1. Studiów wstępnych.
  2. Rozpoznanie przynależności zespołowej.
  3. Segregację dokumentów.
  4. Kwalifikację.
  5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  6. Wydzielenie materiałów archiwalnych.
  7. Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych do archiwum państwowego zgodnie z zasadą pertynencji terytorialnej.