audyt KRI

audyt KRI 1

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji w rozumieniu paragrafu 20 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, uprzejmie informujemy, że nasz zespół posiada w swojej ofercie przeprowadzenie takiego audytu.

Koszt audytu: 299 zł netto *

*- cena dedykowana naszym klientom, cena regularna: 699 zł netto

Zapewniamy przeprowadzenie czynności audytowych do końca 2020r.

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres: kontaktabi.olsztyn.pl