iDPO - punkt kontaktowy inspektora ochrony danych

iDPO – punkt kontaktowy inspektora ochrony danych

Moduł systemu iDPO obsługiwany przez profesjonalny zespół naszej kancelarii przeznaczony jest do prowadzenia i obsługi punktu kontaktowego inspektora ochrony danych zapewniającego osobom, których dane dotyczą, kontakt z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
Zgłoszenia (skargi, wnioski) przyjmowane są za pośrednictwem dedykowanej infolinii (rejestracja rozmów), SMS, email, czatu (rejestracja rozmów), systemu biletowego. Dyżury IOD online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Spotkania dedykowane i wizyty w siedzibie zamawiającego. Doradztwo prawne w każdym pakiecie (S, M, L). Outsourcing funkcji inspektora ochrony danych i osoby zastępującej.

Administrator danych posiada stały dostęp do raportów i materiałów zgromadzonych w sprawie za pośrednictwem systemu iDPO. Punkt kontaktowy iDPO prowadzi sprawę od momentu wpływu zgłoszenia po udzielenie odpowiedzi wnioskodawcy (skarżącemu, PUODO, itp.).

iPDO- punkt kontaktowy inspektora ochrony danych