Sygnaliści - praktyczne wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. 7

Sygnaliści – praktyczne wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE.

Cel 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów, zacznie obowiązywać już 17 grudnia 2021 r. Nakłada ona na przedsiębiorców, co warto podkreślić – nie tylko tych dużych, wiele nowych obowiązków związanych z zapewnieniem szeroko pojętej zgodności organizacji w obszarze ochrony sygnalistów. Co istotne, podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników są zobowiązane do wdrożenia odpowiednich mechanizmów raportowania nieprawidłowości już od 17 grudnia 2021 r. Natomiast dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników okres ten został wydłużony tj. do 17 grudnia 2023 r.


Adresaci 

Szkolenie przeznaczone dla najwyższego kierownictwa podmiotów publicznych.


Agenda 

 1. Jak należy rozumieć i rozróżniać zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne?

 2. Uzasadnione podstawy zgłoszenia i zgłoszenia nieprawdziwe oraz stanowiące nadużycie.

 3. Zgłoszenia wewnętrze i zewnętrze – dostęp do danych dostępnych publicznie i informacji publicznej jako źródło informacji.

 4. Szczególna ochrona stosunku pracy sygnalisty będącego pracownikiem.

 5. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

 6. Ochrona prawna sygnalisty – pracownika i zleceniobiorcy.

 7. Opracowanie wewnętrznego kanału zgłoszenia.

 8. Ochrona danych osobowych, a ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości.

 9. Metody prowadzenia rejestrów zgłoszeń.


Sposób realizacji szkoleń online:

 • Szkolenie jest realizowane w formie wideokonferencji. 
 • Trener prowadzi zajęcia na żywo. Uczestnicy widzą i słyszą prowadzącego, mogą zadawać pytania poprzez czat i/lub mikrofon. Szkolący udostępnia swój ekran z materiałami szkoleniowymi.
 • Do uczestnictwa w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu, mikrofon / głośniki / słuchawki.
 • Platforma, na której odbywa się szkolenie jest dostępna przez przeglądarkę internetową. Po rejestracji, na podany adres e-mail zostanie przesłany link z dostępem do wirtualnego pokoju konferencyjnego. Należy w niego kliknąć, żeby przy jego pomocy móc połączyć się z trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia.
 • Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymają  pocztą elektroniczną, a zaświadczenie o ukończeniu szkolenia może zostać przesłane pocztą lub również na adres email.
 • Maksymalnie pięcioosobowa grupa szkoleniowa.

Cena obejmuje: udział 1 osoby w szkoleniu online, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, miesięczny dostęp do platformy elearningowej zawierającej ponad sto godzin zapisów webinariów, podcastów i innych materiałów szkoleniowych).


Regulamin szkoleń online dostępny jest tutaj.


Zgłoszenia

 1. Wyślij zgłoszenie na adres: kontaktabi.olsztyn.pl. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie rejestracji.
 2. Opłać szkolenie (jeżeli potrzebujesz dokumentu proforma, napisz do nas na adres: kontaktabi.olsztyn.pl), jeżeli nie możesz wykonać płatności przed szkoleniem napisz do nas, odroczymy płatność do 7 dni! Jeżeli korzystasz ze zwolnienia VAT, prześlij stosowne oświadczenie.
 3. Link z dostępem do platformy otrzymasz po odnotowaniu przez nas wpłaty.
 4. Do pokoju wideokonferencyjnego będziesz mógł zalogować się 60 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Fakturę otrzymasz po zakończeniu szkolenia wraz z certyfikatem jego ukończenia.

Data

paź 22 2021
Expired!

Czas

10:00 - 13:00

Koszt

299,00 zł
Kategoria