Kontakt marketingowy zgodny z RODO

Kontakt marketingowy oczywiście oznacza konieczność dostosowania wewnętrznych procedur i procesów do wymagań ustawy oraz rozporządzenia (RODO). Niezbędne jest wskazanie odpowiedniej podstawy prawnej oraz spełnienie obowiązku informacyjnego. Niekiedy niezbędne jest również uzyskanie zgody na taką formę kontaktu.
Zgoda na marketing powinna określać:
kanał przyszłego kontaktu z potencjalnym klientem
cel tego kontaktu
podmiot, na rzecz którego zgoda jest udzielana

źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/kontakt-marketingowy-zgodny-z-rodo-1007373
Kontakt marketingowy zgodny z RODO 1

Zgoda na przetwarzanie nie jest jedyną przesłanką legalności przetwarzania danych. Warto pomyśleć, czy ma zastosowanie prawnie uzasadniony interes administratora? https://uodo.gov.pl/pl/138/1638