LGBT w kościele

LGBT w kościele 1

Jak podaje UODO na oficjalnej stronie Prezes UODO nałożył 10 913 zł kary na Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop LGBT” za to, w jaki sposób prowadził zbiórkę podpisów. Listy z podpisami pod projektem zakazującym zgromadzeń w sprawie praw osób LGBT leżały bowiem niezabezpieczone w kościele.

Podstawowy zarzut:

Jak poprawnie zbierać podpisy?

W decyzji PUODO wskazuje, jak w takiej sytuacji należy postąpić właściwie. RODO nie zawiera listy zaleceń technicznych dla takich przypadków. Mówi jednak, co brać pod uwagę, by poprawnie chronić powierzone dane, szczególnie te wrażliwe.

Osoby zbierające podpisy muszą dbać o odpowiednie zabezpieczenie danych. Konieczny jest stały nadzór nad zebranymi już danymi i chronienie ich przed kolejnymi osobami składającymi podpisy przez zakrywanie tej części listy, która jest już wypełniona danymi osobowymi. Niedopuszczalne jest pozostawienia takich list bez nadzoru.

Ktoś, kto się trzyma tych wytycznych RODO, faktycznie minimalizuje ryzyko problemów.

https://uodo.gov.pl/pl/138/3078