Ochrona danych osobowych 1

 

Kompleksowo chronimy informację w oparciu o RODO, ustawę o ochronie danych osobowych oraz przepisy sektorowe. Począwszy od szkolenia wstępnego, audyt zerowy, przygotowanie wymaganej prawem dokumentacji, prowadzenie rejestrów i ewidencji.  W zakresie dostosowania przepisów wewnętrznych do wymogów rozporządzenia zapewniamy identyfikację i ewidencję procesów: przetwarzania, powierzania, upoważniania; ocenę skutków dla ochrony danych, stałą analizę i zarządzanie ryzykiem zgodnie z normami ISO 27000, ISO 22301 oraz ISO 31000, a także prowadzenie punktu kontaktowego inspektora ochrony danych.

Posiadamy wymaganą rozporządzeniem wiedzę, kierunkowe wykształcenie i wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas służby i pracy w jednostkach administracji rządowej, samorządowej, instytucjach finansowych, placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia oraz w firmach prywatnych.

W Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim jesteśmy pierwszą grupą zewnętrznych inspektorów ochrony danych, którzy zawodowo zajmują się ochroną danych osobowych. Nasze usługi świadczymy profesjonalnie (co jednak nie przekłada się na ich cenę), mając na względzie obopólne zadowolenie.

Cenimy sobie możliwość osobistego spotkania i przedstawienia nie tylko swojej oferty, ale przede wszystkim siebie. Ze względu na rodzaj świadczonych usług wzajemne poznanie jest niezbędne, by umożliwić długotrwałą współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu.

Zalety naszej oferty:

  • DPO (inspektor ochrony danych – data protection officer) z wieloletnim doświadczeniem w podmiotach publicznych, samorządowych oraz korporacjach i firmach prywatnych;
  • DPO z wyższym wykształcenie kierunkowe w zakresie ochrony danych osobowych;
  • Zapewniamy obsługę punktu kontaktowego przez dedykowanego DPO (biletowy system zgłoszeniowy ITS, infolinia, dedykowany adres email);
  • Stosujemy zasady określone w normach grupy ISO 27000 oraz ISO 31000;
  • Opracowujemy kompletny system BCMS zgodnie z normą ISO 22301:2020-04;
  • Zapewniamy ochronę procesów po przeprowadzeniu oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, a także analizy ryzyka zgodnie z modelem COSO dla zasobów administratora danych;
  • Systemem ochrony danych osobowych zarządzamy za pomocą autorskiej aplikacji iDPO;

iDPO.pl

  • Personel administratora danych szkolimy stacjonarnie, ale także przy wykorzystaniu platform elearningowych (w tym szkolenia online na żywo, webinaria na żądanie);

Platforma elearningowa Ochrona danych osobowych 2

  • Z naszymi klientami spotykamy się za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej MyOwnConference

 

Ochrona danych osobowych 3

[spreaker type=player resource=”show_id=4247699″ width=”100%” height=”350px” theme=”light” playlist=”show” playlist-continuous=”false” autoplay=”false” live-autoplay=”false” chapters-image=”true” episode-image-position=”right” hide-logo=”false” hide-likes=”false” hide-comments=”false” hide-sharing=”false” hide-download=”true”]