Przedstawicielstwo - art. 27 RODO 1

Nowa usługa w ofercie naszej kancelarii.

Szanowni Państwo!

Z nieukrywaną dumą przedstawiamy nową usługę, którą na stałe wprowadzamy do oferty naszej kancelarii. Drugim po Izraelu państwem, którego przedsiębiorcy korzystają z naszych usług jest konsorcjum mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w centrum Manhattanu w Nowym Jorku.

Tym samym wprowadzamy ofertę pełnienia funkcji:

Przedstawiciela administratora i podmiotu przetwarzającego niemających jednostki organizacyjnej w Unii – zgodnie z art. 27 RODO

Miesięczny koszt usługi od 400 $ + 25 $ / godzinę obsługi zgłoszeń organów nadzorczych i osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem oraz występowania w postępowaniach przed organami nadzorczymi.

Szczegółowych informacji udziela biuro kancelarii (kontaktabi.olsztyn.pl)