Regulamin wewnętrzny, procedury whistleblowing.

Regulamin wewnętrzny, procedury whistleblowing. 1

Rozpoczęliśmy wysyłkę przygotowanej dla klientów naszej kancelarii dokumentacji dotyczącej przyjmowania zgłoszeń (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz prowadzenia działań następczych zgodnie z projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Razem z dokumentacją oddaliśmy do użytku moduł systemu iDPO, który przeszedł pomyślnie proces certyfikacji! Czekamy na ostateczną wersję ustawy, aby zaktualizować przy tej okazji system ochrony danych.

Przypominamy o szkoleniach na platformie elearningowej, które są całkowicie bezpłatne dla klientów naszej kancelarii!!!