Sprawdzenie dot. zgodności przetwarzania danych z zaleceniami NIK

Sprawdzenie dot. zgodności przetwarzania danych z zaleceniami NIK 1

W związku z dużym zainteresowaniem tematem kontroli NIK w zakresie wykorzystania poczty email w JST i jednostkach podległych i nadzorowanych przygotowaliśmy dla Państwa pakiet składający się ze szkolenia dotyczącego kontroli NIK oraz audytu zgodności przetwarzania danych z przepisami RODO w zakresie kontroli przeprowadzonej przez NIK w JST.

Oferta ograniczona czasowo, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena pakietu obejmuje JST i 10 jednostek podległych lub nadzorowanych. Każda kolejna jednostka 50 zł netto. W przypadku większej liczby jednostek istnieje możliwość ustalenia ceny indywidualnie.

Szkolenie prowadzone w formie online bez ograniczenia liczby uczestników danej JST i jednostek podległych i nadzorowanych.

Zakres audyt obejmuje urząd obsługujący JST oraz wszystkie jednostki podległe i nadzorowane.

Czas przeprowadzenia audytu – 7 dni roboczych od daty przesłania zamówienia.