Światowy Dzień Hasła

Światowy Dzień Hasła 1

Światowy Dzień Hasła obchodzony jest corocznie w pierwszy czwartek maja.

Otacza nas cyfrowy świat, a hasła, pomimo że towarzyszą nam od wieków, obecnie są ważniejsze niż kiedykolwiek. Hasło to podstawowa forma zabezpieczenia dostępu do naszych danych, do poczty e-mail, dostępu do bankowości internetowej czy mediów społecznościowych. Światowy Dzień Hasła jest doskonałą okazją do tego, aby sobie przypomnieć, jakie są dobre praktyki tworzenia bezpiecznych haseł.

W tym dniu poświęćmy chwilę i upewnijmy się, że stosujemy różne hasła do różnych kont. Wzmocnijmy je, wymyślając nielogiczne frazy, dodając spacje, zamieniając litery na cyfry. Z punktu bezpieczeństwa danych dobrze byłoby, aby hasło składało się z najmniej 8 znaków. Jeszcze lepiej, aby było dłuższe, ale nie przesadzajmy – zbyt długie, skomplikowane zmusi nas do jego zapisania, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Hasło powinno zawierać małe i duże litery, liczby, znaki specjalne, litery lub całe słowa dobrze jest zastępować liczbami i symbolami, np. „Mam dwadzieścia lat” można zapisać jako M@m2dzie$ciAl4T, a „Mam psa” jako M@m%p$@.

Stosujmy hasła – chrońmy dane 😉

Mimo, że….. RODO nie określa wprost polityki haseł w firmie, to do administratora należy przeprowadzenie analizy ryzyka. Dzięki takiej analizie administrator będzie mógł ustalić np. minimalną długość haseł lub częstotliwość zmiany hasła.