SZBI wg normy ISO 27001 1

SZBI wg normy ISO 27001

SZBI wg normy ISO 27001 Zagadnienia objęte szkoleniem: istota i zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO /IEC 27001 planowanie SZBI wdrażanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji monitorowanie i …

Archiwum zakładowe - składnica akt 2

Archiwum zakładowe – składnica akt

Archiwum zakładowe – składnica akt Zagadnienia objęte szkoleniem: zadania archiwisty zakładowego przekazywanie dokumentacji do archiwum (składnicy) brakowanie przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego Sposób realizacji szkoleń online: Szkolenie jest realizowane w …

Szkolenie pracowników urzędu obsługujących organ publiczny 3

Szkolenie pracowników urzędu obsługujących organ publiczny

Szkolenie pracowników urzędu obsługujących organ publiczny (szkolenie obowiązkowe w świetle ustawy !!!) Zagadnienia objęte szkoleniem: przyjmowanie zgłoszeń (weryfikacja, podejmowanie działań następczych) utrzymywanie kontaktu z sygnalistą przekazywanie zainteresowanym osobom informacji nt. …

Rola IOD w systemie whistleblowing 4

Rola IOD w systemie whistleblowing

Rola IOD w systemie whistleblowing Zagadnienia objęte szkoleniem dotyczą zadań inspektora ochrony danych (IOD) w ramach wdrożenia systemu zgłaszania naruszeń prawa zapewnienia zachowania poufności przyjmowania zgłoszeń prowadzenia działań następczych analizy …

3 Konwent IOD Warmii i Mazur online 5

3 Konwent IOD Warmii i Mazur online

Szanowni Państwo! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką prawa ochrony danych osobowych na kolejną edycję jedynego takiego wydarzenia w regionie! 3 Konwent IOD Warmii i Mazur już 21 maja 2021 r. Zaczynamy …

Logo Konwentu

1 Konwent IOD Warmii i Mazur online

Patronat medialny Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym konwencie inspektorów ochrony danych, który ze względu na czas pandemii odbędzie się online, z wykorzystaniem platformy webinaryjnej. 24 czerwca 2020r. 10:00 – …