Whistleblowing – system IT obsługujący naruszenia prawa (sygnaliści).

Whistleblowing - system IT obsługujący naruszenia prawa (sygnaliści). 1

Informujemy, że nasi zdolni, ale leniwi programiści zaktualizowali aplikację systemu przyjmowania i obsługi naruszeń do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia z dnia 6 kwietnia 2022r. Czekamy z niecierpliwością na ostateczną wersję ustawy, a tym czasem krótkie podsumowanie funkcjonalności systemu:

 • obsługa aplikacji przez doświadczony i wykwalifikowany zespół prawników, księgowych i informatyków;
 • pełnienie funkcji “podmiotu zewnętrznego”;
 • 100 % zgodność z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679);
 • szyfrowany formularz internetowy;
 • dedykowany adres email;
 • nagrywana linia telefoniczna (katalogowane nagrania);
 • dokumentowanie prowadzonych działań następczych;
 • komunikacja z sygnalistą (przekazywanie informacji zwrotnej);
 • anonimowość przyjmowanych naruszeń prawa;
 • wstępne i okresowe szkolenie z wdrożonego systemu whistleblowing;
 • sprawozdawczość organu publicznego;
 • wymagane ustawą rejestry zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • pisemne upoważnianie pracowników do przetwarzania danych (rejestry osób, zakres upoważnień);
 • protokołowanie rozmów telefonicznych (podpisy elektroniczne);
 • szyfrowane bazy danych;
 • prawne zapewnienie gwarancji jakości usług (SLA).

Roczna licencja na korzystanie oprogramowania: 300 zł netto

Obsługa naruszeń: 40,65 zł netto/godzinę