Whistleblowing – system zgłaszania naruszeń

Whistleblowing - system zgłaszania naruszeń 1

System kompleksowej obsługi naruszeń gotowy!

Miło nam poinformować o pozytywnym zakończeniu testów systemu obsługi zgłoszeń i działań następczych autorstwa naszego zespołu programistów. Przypominamy, że dla naszych klientów zintegrowaliśmy system iDPO z nowym modułem whistleblowing i oddajemy go całkowicie bezpłatnie w ramach obowiązujących umów 🙂 Dodatkowo wykonywać będziemy zadania punktu wewnętrznego przyjmującego zgłoszenia naruszeń oraz zadania niezależnego podmiotu upoważnionego do podejmowania działań następczych

  • szkolenia personelu (szkolenia ruszają w pierwszej dekadzie grudnia!),
  • opracowanie regulaminu wewnętrznych zgłoszeń oraz procedur zgłaszania naruszeń,
  • dedykowana infolinia telefoniczna,
  • zgłoszenia przyjmowane pocztą elektroniczną i przez system informatyczny,
  • organizowanie spotkań z sygnalistami,
  • obsługa zgłoszeń (postępowanie wyjaśniające, przygotowywanie zgłoszeń organowi centralnemu,
  • zgodność z dyrektywą 2019/1937, ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa oraz z RODO.

Oferta dla pozostałych pracodawców: od 100 zł netto / m-c + 49 zł netto / godzinę*

* – dotyczy organizacji i prowadzenia spotkań z sygnalistami, obsługi systemu zgłoszeń, prowadzenia działań następczych