whistleblowing 1

Wykonujemy zadania podmiotu zewnętrznego przyjmującego zgłoszenia naruszeń oraz prowadzimy działania następcze:

  • szkolenia personelu,
  • opracowanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz procedur zgłoszeń zewnętrznych,
  • dedykowana infolinia telefoniczna,
  • zgłoszenia przyjmowane pocztą elektroniczną i przez system informatyczny (formularz internetowy),
  • organizowanie spotkań z sygnalistami,
  • obsługa zgłoszeń (postępowanie wyjaśniające, przygotowywanie zgłoszeń organowi centralnemu),
  • zgodność z dyrektywą 2019/1937, projektem z dnia 13 grudnia 2022 r. ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa oraz z RODO.