9 Konwent IOD 1

Po raz 9, ale po raz pierwszy jako wydarzenie ogólnopolskie!

Zapraszamy na 9 konwent IOD – spotkanie ekspertów i praktyków ochrony danych osobowych. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie konwentem inspektorów spoza województwa warmińsko-mazurskiego, konieczne było rozszerzenie zasięgu na cały kraj. A to pewnie jeszcze nie koniec 😉

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju, plany dotyczące wejścia w życie przepisów o ochronie sygnalistów i oczekiwane uregulowania krajowe dotyczące implementacji dyrektywy NIS2, najbliższy konwent chcemy poświęcić następującym zagadnieniom:

Zgłaszanie naruszeń prawa i mechanizmy ochrony sygnalistów w projekcie ustawy.

Ochrona danych osobowych a nowe podejście do cyberbezpieczeństwa w dyrektywie NIS2.

Ochrona danych osobowych w kadrach.

Zarządzanie ryzkiem ochrony danych osobowych w świetle ISO 27005.

Audyt RODO jako zadanie realizowane przez IOD, problemy, wyzwania.

Dochodzenie praw wynikających z RODO, odszkodowanie, zadośćuczynienie.

Kolejny raz Konwent IOD współorganizuje i wspiera Stowarzyszenie Twoje Dane!

9 Konwent IOD 2

Regulamin 9 Konwentu IOD.

Zapraszamy!